لیست رستوران های منطقه کوروش


لوگو رستوران نام رستوران آدرس درصد تخفیف
logorestaurant ارباب برگر کوروش، خیابان دانیال، خیابان اصلی مریم --
logorestaurant فست فود هات لند کوی ملت (کوروش) فلکه دوم اقبال، خیابان یک اصلی فاز سه --
logorestaurant فست فود آدنیس فود کوی ملت بین 11 و 13 عامری --