کترینگ شیلان

پاداد، نبش خ 6 پادادشهر، جنب لبنیات بهلول

حداقل مبلغ سفارش: 10000 تومان

restaurant-logo

کترینگ شیلان


قورمه

خوراک کوبیده سنتی

24,000تومان
قورمه

خوراک جوجه ویژه

26,000تومان
قورمه

خوراک مرغ

18,000تومان
قورمه

خوراک میکس ویژه

38,000تومان
خوراک جوجه با استخوان

خوراک جوجه با استخوان

26,000تومان
خوراک میکس

خوراک میکس

جوجه زعفرانی+ کوبیده

35,000تومان
قورمه

خوراک جوجه زعفرانی

21,000تومان
قورمه
ناموجود

خوراک کباب ممتاز

برگ و جوجه

80,000تومان
خوراک کباب برگ
ناموجود

خوراک کباب برگ

60,000تومان
قورمه
ناموجود

خوراک کباب میکس بااستخوان

29,000تومان
خوراک کباب لقمه
ناموجود

خوراک کباب لقمه

32,000تومان
قورمه
ناموجود

خوراک سلطانی

برگ و کوبیده

72,000تومان
قورمه
ناموجود

خوراک بختیاری

فیله جوجه_فیله گوشت

53,000تومان
قورمه
ناموجود

خوراک نگین دار

کوبیده نگین دار

38,000تومان
خوراک کباب مکزیکی
ناموجود

خوراک کباب مکزیکی

38,000تومان
در حال حاضر این منو سرور نمی شود.


قورمه

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

17,000تومان
قورمه

چلو خورشت سبزی

17,000تومان
زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

18,000تومان
خوراک قیمه سیب زمینی

خوراک قیمه سیب زمینی

15,000تومان
خوراک خورشت سبزی

خوراک خورشت سبزی

15,000تومان
قورمه

خوراک مرغ

18,000تومان
قورمه
ناموجود

چلو خورشت قیمه بادمجان

17,000تومان
قورمه
ناموجود

کشک بادمجان

8,000تومان
ته چین مخصوص شیلان
ناموجود

ته چین مخصوص شیلان

23,000تومان
قورمه
ناموجود

مرغ ترش

22,000تومان
قورمه
ناموجود

خوراک قیمه بادمجان

15,000تومان
قورمه
ناموجود

استانبولی

13,000تومان

قورمه

چلو جوجه با استخوان

28,000تومان
قورمه

چلو کباب میکس با استخوان

جوجه بااستخوان + کوبیده

31,000تومان
قورمه

چلو میکس ویژه

40,000تومان
قورمه

چلو کباب کوبیده

25,000تومان
قورمه

چلو جوجه ویژه

28,000تومان
قورمه

چلو جوجه زعفرانی

23,000تومان
قورمه

چلو کباب میکس

جوجه زعفرانی+ کوبیده

37,000تومان
قورمه
ناموجود

چلو کوبیده نگین دار

200گرم کوبیده گوشت گرم+50 گرم فیله جوجه طعم دار شده

40,000تومان
قورمه
ناموجود

چلو کباب برگ

62,000تومان
قورمه
ناموجود

چلو کباب سلطانی

74,000تومان
قورمه
ناموجود

چلو کباب لقمه

35,000تومان
قورمه
ناموجود

چلو کباب مکزیکی

40,000تومان
قورمه
ناموجود

چلو کباب ممتاز

جوجه + برگ

82,000تومان

قورمه
ناموجود

ماکارونی تو ظرف فوم

کم حجم

8,000تومان
قورمه
ناموجود

ماکارونی تو ظرف آلومینیوم

12,000تومان

ماهی شکم پر
ناموجود

ماهی شکم پر

63,000تومان
قورمه
ناموجود

چلو ماهی قزل

55,000تومان
قورمه
ناموجود

سبزی پلو با ماهی

43,000تومان
قورمه
ناموجود

خوراک ماهی قزل آلا

58,000تومان
قورمه
ناموجود

خوراک ماهی کبابی

53,000تومان

قورمه

برنج خارجی

5,000تومان
قورمه
ناموجود

برنج ایرانی

8,000تومان
قورمه
ناموجود

سبزی پلو خارجی

6,000تومان
قورمه
ناموجود

سبزی پلو ایرانی

9,000تومان

قورمه

ماست و موسیر

4,000تومان
قورمه

زیتون پرورده

4,000تومان
قورمه

ماست کوچک

1,000تومان
قورمه

زیتون

4,000تومان
قورمه
ناموجود

سالاد فصل

6,000تومان
قورمه
ناموجود

ماست و خیار

6,000تومان
قورمه
ناموجود

سوپ جو

5,000تومان
قورمه
ناموجود

ترشی

4,000تومان

قورمه

نوشابه خانواده

5,000تومان
قورمه

نوشابه کوچک

2,000تومان
قورمه

نوشابه قوطی

3,000تومان
قورمه

دوغ کوچک

2,000تومان
قورمه

دوغ خانواده

7,000تومان
قورمه

آب معدنی کوچک

1,500تومان
قورمه

دلستر قوطی

4,000تومان
قورمه

دلستر خانواده

5,000تومان
قورمه
ناموجود

آب معدنی بزرگ

3,000تومان