کترینگ شیلان

پاداد، نبش خ 6 پادادشهر، جنب لبنیات بهلول

حداقل مبلغ سفارش: 10000 تومان

خوراک کباب ها

قورمه
خوراک کباب ممتاز
برگ و جوجه
خوراک کباب برگ
خوراک کباب برگ
قورمه
خوراک کباب میکس بااستخوان
قورمه
خوراک کوبیده سنتی
خوراک کباب لقمه
خوراک کباب لقمه
قورمه
خوراک جوجه ویژه
قورمه
خوراک مرغ
قورمه
خوراک میکس ویژه
خوراک جوجه با استخوان
خوراک جوجه با استخوان
قورمه
خوراک بختیاری
فیله جوجه_فیله گوشت
قورمه
خوراک نگین دار
کوبیده نگین دار
خوراک میکس
خوراک میکس
جوجه زعفرانی+ کوبیده
قورمه
خوراک جوجه زعفرانی
قورمه
ناموجود
خوراک سلطانی
برگ و کوبیده
خوراک کباب مکزیکی
ناموجود
خوراک کباب مکزیکی
غذاهای ایرانی

قورمه
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
قورمه
چلو خورشت قیمه بادمجان
قورمه
چلو خورشت سبزی
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
ته چین مخصوص شیلان
ته چین مخصوص شیلان
قورمه
عدس پلو با گوشت
قورمه
مرغ خلیجی
قورمه
مرغ ترش
خوراک قیمه سیب زمینی
خوراک قیمه سیب زمینی
قورمه
خوراک قیمه بادمجان
خوراک خورشت سبزی
خوراک خورشت سبزی
قورمه
خوراک مرغ
قورمه
استانبولی
چلو کباب ها

قورمه
چلو کوبیده نگین دار
200گرم کوبیده گوشت گرم+50 گرم فیله جوجه طعم دار شده
قورمه
چلو جوجه با استخوان
قورمه
چلو کباب برگ
قورمه
چلو کباب بختیاری
فیله جوجه_فیله گوشت
قورمه
چلو کباب میکس با استخوان
جوجه بااستخوان + کوبیده
قورمه
چلو کباب لقمه
قورمه
چلو میکس ویژه
قورمه
چلو کباب کوبیده
قورمه
چلو جوجه ویژه
قورمه
چلو کباب مکزیکی
قورمه
چلو جوجه زعفرانی
قورمه
چلو کباب میکس
جوجه زعفرانی+ کوبیده
قورمه
چلو کباب ممتاز
جوجه + برگ
قورمه
ناموجود
چلو کباب سلطانی
غذاهای دریایی

ماهی شکم پر
ماهی شکم پر
قورمه
چلو ماهی قزل
قورمه
سبزی پلو با ماهی
قورمه
خوراک ماهی قزل آلا
قورمه
خوراک ماهی کبابی
برنج ها

قورمه
سبزی پلو خارجی
قورمه
سبزی پلو ایرانی
قورمه
ناموجود
برنج خارجی
قورمه
ناموجود
برنج ایرانی
پیش غذا

قورمه
سالاد فصل
قورمه
ماست و موسیر
قورمه
ماست و خیار
قورمه
زیتون پرورده
قورمه
ماست کوچک
نوشیدنی

قورمه
نوشابه خانواده
قورمه
نوشابه کوچک
قورمه
نوشابه قوطی
قورمه
دوغ کوچک
قورمه
دوغ خانواده
قورمه
آب معدنی کوچک
قورمه
آب معدنی بزرگ
قورمه
دلستر قوطی
قورمه
دلستر خانواده