فست فود هات داگ نیم متری

گلستان، بلوار کارگر شرقی به سمت میدان کارگر

حداقل مبلغ سفارش: 20000 تومان

restaurant-logo

فست فود هات داگ نیم متری


ژامبون  تنوری

ژامبون تنوری

ژامبون گوشت/قارچ/پنیرپیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

20,000تومان
قورمه

ژامبون مرغ تنوری

فیله زعفرانی/ژامبون گوشت/قارچ/پنیرپیتزا/پنیرگودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

23,000تومان
قورمه

ژامبون گوشت نیم متری

فیله گوشت/ژامبون گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

23,000تومان

هات داگ شیرین(ساده)

هات داگ شیرین(ساده)

هات داگ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

18,000تومان
قورمه

هات داگ تند

هات داگ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

18,000تومان
قورمه

هات داگ دو مزه(تند و شیرین)

هات داگ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

18,000تومان
هات داگ قارچ

هات داگ قارچ

هات داگ/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

20,000تومان
قورمه

بانی هات داگ

هات داگ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

20,000تومان
هات  داگ ویژه

هات داگ ویژه

هات داگ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

22,000تومان

هات داگ آمریکایی

هات داگ آمریکایی

هات داگ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص/چیبس

9,000تومان
قورمه

هات داگ قارچ آمریکایی

هات داگ/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص/چیبس

10,000تومان
قورمه

بانی هات داگ آمریکایی

هات داگ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص /چیبس

11,000تومان
هات داگ ویژه آمریکایی

هات داگ ویژه آمریکایی

هات داگ/قارچ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص /چیبس

12,000تومان

قورمه

قارچ برگر

همبر/قارچ/سس مخصوص نیک متری/چیبس

19,000تومان
بانی  برگر

بانی برگر

همبر/ژامبون گوشت/سس مخصوص نیک متری/چیبس

19,000تومان
بانی  چیز برگر

بانی چیز برگر

همبر/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

21,000تومان
برگر قارچ وپنیر

برگر قارچ وپنیر

همبرگر/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

21,000تومان
برگر ویژه

برگر ویژه

همبرگر/قارچ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

23,000تومان

اسنک مخصوص

اسنک مخصوص

ژامبون گوشت/هات داگ/فیله گوشت/قارچ/فلفل دلمه/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص

28,000تومان
اسنک گوشت و مرغ

اسنک گوشت و مرغ

فیله گوشت/استیک زعفرانی مرغ/قارچ/فلفل دلمه/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص

33,000تومان
قورمه

اسنک مرغ

استیک زعفرانی مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص/فلفل دلمه

35,000تومان

برگر سوپر ویژه

برگر سوپر ویژه

برگر گوشت 95%/فیله گوشت/استیک زعفرانی مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

32,000تومان
قورمه

رست بیف برگر

برگر95%/فیله گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

30,000تومان
قورمه

چیکن برگر

برگر گوشت 95%/استیک زعفرانی مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

30,000تومان
فیله گوشت و مرغ نیمتری

فیله گوشت و مرغ نیمتری

فیله گوشت/استیک زعفرانی مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

30,000تومان
هات  برگر

هات برگر

هات داگ/برگر/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

28,000تومان
قورمه

رست بیف

قیله گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیم متری/چیبس

30,000تومان
قورمه

تاپ برگر

برگر گوشت 95%/ژامبون گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

27,000تومان
قورمه

مرغ وبژه نیم متری

استیک زعفرانی مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس

30,000تومان

قورمه

سیب زمینی ساده

10,000تومان
قورمه

سیب زمینی و پنیر(یک نفره)

12,000تومان
قورمه

سیب زمینی و پنیر(دو نفره)

15,000تومان
قورمه

سیب زمینی ویژه(یک نفره)

سیب/قرچ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا

13,000تومان
قورمه

سیب زمینی ویژه(دو نفره )

سیب/قرچ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا

17,000تومان
قورمه

سیب زمینی سوپر ویژه(تک نفره)

سیب/قارچ/استیک زعفرانی مرغ/فیله گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا

16,000تومان
قورمه

سیب زمینی سوپر ویژه(دو نفره)

سیب/قارچ/استیک زعفرانی مرغ/فیله گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا

20,000تومان

قورمه

نوشابه کوکا

3,000تومان