ژینو برگر

گلستان بلوار کارگر بین سعدی و غزالی

تا 15 %تخفیف

حداقل مبلغ سفارش: 11000 تومان

پیش غذا

قورمه
سالاد فصل
کاهو - گوجه - خیار - هویج
قورمه
سالاد پاستا
قورمه
سالاد فصل ویژه سالن
کاهو - گوجه - خیار - هویج - فلفل دلمه - سس مخصوص
قورمه
سالاد مخصوص ژینو
کاهو - گوجه - خیار - فیله مرغ زعفرانی - زیتون - پنیر پیتزا
قورمه
سیب زمینی
قورمه
سیب زمینی با پنیر
قورمه
سیب با قارچ و پنیر
قورمه
سوپر سیب
سیب - قارچ - پنیر - فلفل دلمه - زیتون - ژامبون
قورمه
ناموجود
قارچ سوخاری
پیتزا

20% تخفیف
قورمه
پیتزا یونانی (دو نفره)
ژامبون مرغ - گوشت چرخ کرده تند - پپرونی - قارچ - فلفل هالوپینو
20,000تومان
17,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مارگاریتا (دو نفره)
پنیر - گوجه - پنیر ورقه ای
13,500تومان
12,150تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا کلاسیک (خانواده)
ژامبون مرغ - هات داگ - ذرت - فلفل دلمه - زیتون
27,000تومان
24,300تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا پپرونی (مینی)
12,500تومان
11,250تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)
24,000تومان
21,600تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ (خانواده)
36,000تومان
32,400تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا چهار فصل (خانواده)
38,500تومان
34,650تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا رست بیف (خانواده)
39,000تومان
37,050تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا نان سیر (دو نفره)
مخلوط سیر با ادویه مخصوص ژینو
12,500تومان
11,875تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا نان سیر (خانواده)
مخلوط سیر با ادویه مخصوص ژینو
17,500تومان
16,625تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مارگاریتا (خانواده)
پنیر - گوجه - پنیر ورقه ای
17,500تومان
16,625تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
مخلوط سبزیجات آماده - گوجه گیلاسی - ذرت - فلفل دلمه
14,000تومان
13,300تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا سبزیجات (خانواده)
مخلوط سبزیجات آماده - گوجه گیلاسی - ذرت - فلفل دلمه
21,000تومان
19,950تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا کلاسیک (دو نفره)
ژامبون مرغ - هات داگ - ذرت - فلفل دلمه - زیتون
17,000تومان
16,150تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخلوط (مینی)
ژامبون گوشت و مرغ - کوکتل - قارچ - ذرت - زیتون - فلفل دلمه
9,500تومان
9,025تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخلوط (دو نفره)
ژامبون گوشت و مرغ - کوکتل - قارچ - ذرت - زیتون - فلفل دلمه
17,000تومان
16,150تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخلوط (خانواده)
ژامبون گوشت و مرغ - کوکتل - قارچ - ذرت - زیتون - فلفل دلمه
25,000تومان
23,750تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخصوص (مینی)
گوشت چرخ کرده - ژامبون گوشت و مرغ - کوکتل - ذرت - زیتون - قارچ
13,000تومان
12,350تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخصوص (دو نفره)
گوشت چرخ کرده - ژامبون گوشت و مرغ - کوکتل - ذرت - زیتون - قارچ
21,000تومان
19,950تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا یونانی (خانواده)
ژامبون مرغ - گوشت چرخ کرده تند - پپرونی - قارچ - فلفل هالوپینو
35,000تومان
33,250تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مرغ و قارچ (مینی)
13,500تومان
12,825تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)
22,000تومان
20,900تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مرغ و قارچ (خانواده)
34,000تومان
32,300تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا پپرونی (دو نفره)
22,000تومان
20,900تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا پپرونی (خانواده)
32,000تومان
30,400تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ (مینی)
13,500تومان
12,825تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا آمریکانو (دو نفره)
25,000تومان
23,750تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا آمریکانو (خانواده)
گوشت دونر شده - پپرونی - زیتون - فلفل دلمه - فلفل هالوپینو
35,000تومان
33,250تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا چهار فصل (دو نفره)
25,000تومان
23,750تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا رست بیف (دو نفره)
28,000تومان
26,600تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
پیتزا مخصوص ژینو
مرغ زعفرانی - گوشت دونر شده - پپرونی - قارچ - گوجه - فلفل دلمه
38,000تومان
36,100تومان
قورمه
ناموجود
پیتزا ویژه خانواده
گوشت چرخ کرده - ژامبون گوشت و مرغ - کوکتل - ذرت - زیتون - قارچ
برگر

20% تخفیف
قورمه
چیز برگر
برگر زغالی گوشت - پنیر ورقه ای گودا - گوجه - خیارشور - گودا
13,000تومان
11,700تومان
20% تخفیف
قورمه
ماشروم برگر
برگر زغالی گوشت - قارچ - پنیر - گوجه - خیارشور - کاهو
14,000تومان
12,600تومان
20% تخفیف
قورمه
همبرگر مخصوص ژینو
240 گرم برگر گوشت - هات داگ - پپرونی - پنیر - گوجه - خیارشور - کاهو
23,000تومان
21,850تومان
20% تخفیف
قورمه
ژامبون برگر تنوری
برگر زغالی گوشت - ژامبون گوشت - قارچ - پنیر - گوجه - خیارشور - کاهو
14,000تومان
13,300تومان
20% تخفیف
قورمه
رویال برگر
برگر زغالی گوشت - کوکتل - پنیر ورقه ای گودا - گوجه - خیارشور - کاهو
13,000تومان
12,350تومان
20% تخفیف
قورمه
بیگ مگ برگر
دوبل برگر زغالی گوشت - ژامبون گوشت - پنیر گودا - گوجه - خیارشور - کاهو
18,000تومان
17,100تومان
20% تخفیف
قورمه
تیک برگر
برگر گوشت - ژامبون مرغ - گوجه - خیارشور - کاهو
9,500تومان
9,025تومان
20% تخفیف
قورمه
آمریکن برگر (تند)
برگر زغالی گوشت - پپرونی - خیارشور - گوجه - پنیر - هالوپینو
18,000تومان
17,100تومان
قورمه
پاپ برگر
برگر گوشت - گوجه - خیارشور - کاهو
قورمه
بانی برگر
برگر زغالی گوشت - ژامبون گوشت - گوجه - خیارشور - کاهو
قورمه
باربیکیو برگر
برگر زغالی گوشت - گوجه - خیارشور - کاهو - سس باربیکیو مخصوص ژینو
هات داگ

20% تخفیف
قورمه
پاپ هات داگ
هات داگ آمریکایی - خیارشور - گوجه - کاهو
7,000تومان
6,300تومان
20% تخفیف
قورمه
هات داگ با قارچ و پنیر
هات داگ - قارچ - پنیر - خیارشور - گوجه - کاهو
11,000تومان
9,900تومان
20% تخفیف
قورمه
آمریکن هات داگ
هات داگ - ژامبون گوشت - خیارشور - گوجه - کاهو
9,000تومان
8,550تومان
20% تخفیف
قورمه
هات داگ نیم متری
هات داگ - خیارشور - گوجه - کاهو - پنیر
13,000تومان
12,350تومان
20% تخفیف
قورمه
هات داگ ویژه ژینو
15,000تومان
14,250تومان
20% تخفیف
قورمه
هات داگ قارچ و پنیر نیم متری ژینو
هات داگ - پنیر - قارچ - ژامبون - خیارشور - گوجه - کاهو - پنیر
19,000تومان
18,050تومان
ساندویچ

20% تخفیف
قورمه
ژامبون تنوری
ژامبون گوشت - قارچ - پنیر - سیب زمینی خلال شده - خیارشور - گوجه - کاهو
11,000تومان
9,900تومان
20% تخفیف
قورمه
ساندویچ کباب ترکی (دونر گوشت)
گوشت دونر شده - پنیر - خیارشور - گوجه - کاهو
13,500تومان
12,150تومان
20% تخفیف
قورمه
ساندویچ رست بیف
گوشت ریش ریش شده - قارچ - پنیر - خیارشور - گوجه - کاهو - سس
20,000تومان
18,000تومان
20% تخفیف
قورمه
ساندویچ کوکتل
سوسیس کوکتل - کاهو - خیارشور - گوجه
7,000تومان
6,650تومان
20% تخفیف
قورمه
ژامبون گوشت
ژامبون - سیب زمینی خلال شده - خیارشور - گوجه - کاهو
8,000تومان
7,600تومان
20% تخفیف
قورمه
ژامبون مرغ
ژامبون - سیب زمینی خلال شده - خیارشور - گوجه - کاهو
9,500تومان
9,025تومان
20% تخفیف
قورمه
ساندویچ کوکتل ویژه
سوسیس کوکتل - قارچ - پنیر - کاهو - خیار شور- گوجه
10,000تومان
9,500تومان
20% تخفیف
قورمه
ژامبون تنوری ژامبون مرغ
ژامبون مرغ - پنیر - سیب زمینی خلال شده - خیارشور - گوجه - کاهو
13,000تومان
12,350تومان
20% تخفیف
قورمه
ساندویچ کباب ترکی (با پنیر و قارچ)
گوشت دونر شده - پنیر - قارچ - پیاز - خیارشور - گوجه - کاهو
15,500تومان
14,725تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
ساندویچ استیک مرغ
مرغ زعفرانی گریل شده - خیارشور - گوجه - کاهو
15,000تومان
14,250تومان
اسنک

20% تخفیف
قورمه
اسنک مخصوص 25 سانت
ژامبون گوشت و مرغ - کوکتل - پنیر - فلفل دلمه - زیتون - سس مخصوص
13,000تومان
11,700تومان
20% تخفیف
قورمه
اسنک رست بیف 50 سانت
گوشت ریش شده - پنیر - زیتون - فلفل دلمه - سس مخصوص
33,000تومان
29,700تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
اسنک مرغ 25 سانت
مرغ گریل شده - پنیر - زیتون - سس مخصوص
15,000تومان
13,500تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
اسنک ویژه ژینو 50 سانت
گوشت دونر شده - پپرونی - پنیر - فلفل دلمه - زیتون - سس مخصوص
31,000تومان
27,900تومان
20% تخفیف
قورمه
اسنک مخصوص 50 سانت
ژامبون گوشت و مرغ - کوکتل - پنیر - فلفل دلمه - زیتون - سس مخصوص
23,000تومان
21,850تومان
20% تخفیف
قورمه
اسنک پپرونی 25 سانت
پپرونی - زیتون - فلفل دلمه - سس مخصوص
13,500تومان
12,825تومان
20% تخفیف
قورمه
اسنک پپرونی 50 سانت
پپرونی - زیتون - فلفل دلمه - سس مخصوص
23,500تومان
22,325تومان
20% تخفیف
قورمه
اسنک گوشت 25 سانت
گوشت چرخ شده - پنیر - فلفل دلمه - زیتون - سس مخصوص
17,500تومان
16,625تومان
20% تخفیف
قورمه
اسنک گوشت 50 سانت
گوشت چرخ شده - پنیر - فلفل دلمه - زیتون - سس مخصوص
29,000تومان
27,550تومان
20% تخفیف
قورمه
اسنک رست بیف 25 سانت
گوشت ریش شده - پنیر - زیتون - فلفل دلمه - سس مخصوص
20,000تومان
19,000تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
اسنک مرغ 50 سانت
مرغ گریل شده - پنیر - زیتون - سس مخصوص
26,000تومان
24,700تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
اسنک ویژه ژینو 25 سانت
گوشت دونر شده - پپرونی - پنیر - فلفل دلمه - زیتون - سس مخصوص
19,000تومان
18,050تومان
سوخاری

20% تخفیف
قورمه
ناموجود
فیله سوخاری 3 تیکه
همراه با سیب زمینی
21,500تومان
20,425تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
فیله سوخاری 6 تیکه
همراه با سیب زمینی
38,500تومان
36,575تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
فیله سوخاری 8 تیکه
همراه با سیب زمینی
43,000تومان
40,850تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
فیله اسپایسی 3 تیکه
همراه با سیب زمینی
21,500تومان
20,425تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
فیله اسپایسی 6 تیکه
همراه با سیب زمینی
35,000تومان
33,250تومان
پنه

20% تخفیف
قورمه
ناموجود
پنه مرغ با سس آلفردو
21,500تومان
20,425تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
پنه گوشت با سس آلفردو
25,500تومان
24,225تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
پنه میکس گوشت و مرغ با سس آلفردو
27,000تومان
25,650تومان
نوشیدنی

قورمه
دوغ قوطی
دوغ
قورمه
دلستر قوطی
دلستر
قورمه
نوشابه
نوشابه قوطی
قورمه
دلستر لیمو
دلستر

3,500تومان