تهیه غذای یاقوت

کوی نفت - فلکه ارشادجنب بانک ثامن

تا 10 %تخفیف

حداقل مبلغ سفارش: 12000 تومان

بسته است
ساندویچ

قورمه
ساندویچ فیله مرغ مخصوص
ساندویچ جوجه مخصوص پنیری
پلو

قورمه
شوید پلو با مرغ
شوید پلو با مرغ
قورمه
زرشک پلو با مرغ مخصوص
زرشک پلو مدیریتی
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
قورمه
استامبولی با گوشت
استامبولی با گوشت گرم
کباب پرسنلی
در ماه مبارک رمضان این منو سرو نمی شود.
قورمه
چلو کباب کوبیده
گوشت گرم
قورمه
خوراک کوبیده
گوشت گرم
قورمه
چلو جوجه کباب زعفرانی
جوجه زعفرانی پرسنلی
قورمه
خوراک جوجه مخصوص
جوجه زعفرانی پرسنلی
پیش غذا
در ماه مبارک رمضان این منو سرو نمی شود.
قورمه
ناموجود
سوپ مخصوص سرآشپز
قورمه
ناموجود
سالاد فصل
قورمه
ناموجود
سالاد شیرازی
کباب ها

چلو جوجه لبنانی
چلو جوجه لبنانی
چلو کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده
گوشت گرم
قورمه
چلو کباب بناب
گوشت گرم
چلو کباب نگینی
چلو کباب نگینی
گوشت گرم
چلو کباب کوبیده 3 سیخ
چلو کباب کوبیده 3 سیخ
گوشت گرم
چلو جوجه زعفرانی
چلو جوجه زعفرانی
قورمه
چلو میکس مخصوص
گوشت گرم
خورشت

20% تخفیف
قورمه
ناموجود
خورشت بادمجان
گوشت گرم
14,000تومان
13,300تومان
چلو قرمه سبزی
چلو قرمه سبزی
گوشت گرم
 خورشت قیمه
خورشت قیمه
گوشت گرم
خوراک

قورمه
خوراک کباب وزیری
خوراک میکس (وزیری) با گوشت گرم
قورمه
خوراک جوجه لبنانی
قورمه
جوجه کباب با استخوان
کف و بال زعفرانی
قورمه
کوبیده
دو سیخ کوبیده با گوشت گرم
خوراک مرغ
خوراک مرغ
قورمه
جوجه کباب
خوراک
قورمه
خوراک کوبیده
سه سیخ با گوشت گرم
قورمه
کوبیده بناب
گوشت گرم
قورمه
خوراک نگینی
گوشت گرم
نوشیدنی ها

قورمه
نوشابه بطری
کوچک
قورمه
نوشابه
قوطی
قورمه
نوشابه خانواده
قورمه
دوغ لیوانی
قورمه
دوغ خانواده
قورمه
ناموجود
دوغ محلی بزرگ
شنبه
این غذا(ها) امروز سرو نمی شود
20% تخفیف
قورمه
اکبر جوجه
31,000تومان
29,450تومان
یکشنبه
این غذا(ها) امروز سرو نمی شود
20% تخفیف
قورمه
کشک بادمجان
8,000تومان
7,600تومان
دوشنبه
این غذا(ها) امروز سرو نمی شود
20% تخفیف
قورمه
شوید پلو با مرغ تکه
14,000تومان
13,300تومان
قورمه
میرزا قاسمی
میرزاقاسمی مخصوص با بادمجان کبابی
سه شنبه
این غذا(ها) امروز سرو نمی شود
20% تخفیف
قورمه
ته چین مرغ
17,000تومان
15,300تومان
چهارشنبه
این غذا(ها) امروز سرو نمی شود
20% تخفیف
قورمه
ماکارونی
ماکارونی با گوشت گرم
14,000تومان
13,300تومان
قورمه
عدس پلو با گوشت و ماست
گوشت گرم
پنج شنبه

قورمه
چلو جوجه ساطوری
چلوجوجه ساطوری مخصوص سرآشپز
جمعه
این غذا(ها) امروز سرو نمی شود
قورمه
چلو گوشت ویژه + ماست و نوشابه رایگان