فست فود نیکشام کوروش

کوی ملت خیابان شیخ نبهان نرسیده به فلکه عامری

تا 5 %تخفیف

حداقل مبلغ سفارش: 18000 تومان

restaurant-logo

فست فود نیکشام کوروش

بسته است

20% تخفیف
قورمه

اسنک مخصوص 4تیکه

ژامبون گوشت و مرغ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص

20,000تومان 19,000تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک مخصوص 2تیکه

ژامبون گوشت و مرغ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص

11,000تومان 10,450تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک کالازونه (تند) 6 تکه

ژامبون گوشت و مرغ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص_فلفل هندی

20,000تومان 19,000تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک ژیگو 6تکه

امبون گوشت_فیله گوشت_قارچ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص

24,000تومان 22,800تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک مخصوص تنوری 16 تکه

ژامبون گوشت و مرغ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص

20,000تومان 19,000تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک کالازونه تنوری (تند) 16 تکه

ژامبون گوشت و مرغ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص_فلفل هندی

20,000تومان 19,000تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک پپرونی تنوری 16 تکه

ژامبون گوشت و مرغ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص_قارچ_پپرونی

22,000تومان 20,900تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک ژیگو تنوری 16تکه

ژامبون گوشت_فیله گوشت طعم دار با پیاز سرخ شده_قارچ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص

24,000تومان 22,800تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک مرغ و قارچ تنوری 16تکه

فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیرمیکس_سس مخصوص

23,000تومان 21,850تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک گوشت و قارچ تنوری 16تکه

فیله گوشت_قارچ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص

24,000تومان 22,800تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک گوشت و مرغ تنوری 16تکه

فیله گوشت_فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص

23,000تومان 21,850تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک رست بیف تنوری 16 تکه

ژامبون گوشت_فیله گوشت_قارچ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص

24,000تومان 22,800تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک میکس تنوری 16 تکه

ژامبون گوشت و مرغ_فیله مرغ_فیله گوشت_قارچ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص

25,000تومان 23,750تومان
20% تخفیف
قورمه

اسنک مرغ 6تکه

ژامبون مرغ_فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر میکس_سس مخصوص

23,000تومان 21,850تومان

20% تخفیف
قورمه

پیتزا رست بیف

ژامبون گوشت_فیله گوشت_قارچ_فلفل دلمه_پنیر میکس_ذرت

25,000تومان 23,750تومان
20% تخفیف
قورمه

پیتزا میکس

ژامبون گوشت و مرغ_فیله گوشت_فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_پنیرمیکس

26,000تومان 24,700تومان
20% تخفیف
قورمه

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت و مرغ_کوکتل_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_پنیر میکس

21,000تومان 19,950تومان
20% تخفیف
قورمه

پیتزا کالازونه(تند)

ژامبون گوشت و مرغ_کوکتل_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_پنیر میکس_فلفل هندی

21,000تومان 19,950تومان
20% تخفیف
قورمه

پیتزا پپرونی

ژامبون گوشت_پپرونی_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_پنیر میکس

23,000تومان 21,850تومان
20% تخفیف
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_پنیر میکس

24,000تومان 22,800تومان
20% تخفیف
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ

فیله گوشت_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_پنیر میکس

25,000تومان 23,750تومان
20% تخفیف
قورمه

پیتزا گوشت و مرغ

فیله گوشت_فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_پنیر میکس

24,000تومان 22,800تومان

20% تخفیف
قورمه

ساندویچ همبرگر

همبرگر_سس مخصوص

11,000تومان 10,450تومان
20% تخفیف
قورمه

چیز برگر

همبرگر_ژامبون_پنیرپیتزا_سس مخصوص

12,000تومان 11,400تومان
20% تخفیف
قورمه

ماشروم برگر

همبرگر_ژامبون_قارچ_پنیرپیتزا_سس مخصوص

15,000تومان 14,250تومان
20% تخفیف
قورمه

دوبل برگر

دوعددهمبرگر_ژامبون_پنیرپیتزا_سس مخصوص

15,000تومان 14,250تومان
20% تخفیف
قورمه

هات داگ

هات داگ_سس مخصوص

11,000تومان 10,450تومان
20% تخفیف
قورمه

هات داگ پنیر

هات داگ پنیری_سس مخصوص

12,000تومان 11,400تومان
20% تخفیف
قورمه

هات داگ ویژه

هات داگ پنیری_ژامبون_قارچ_سس مخصوص

15,000تومان 14,250تومان

قورمه

سالاد فصل

8,000تومان
قورمه

سیب زمینی

12,000تومان
قورمه

سیب زمینی با پنیر

13,000تومان
قورمه

سیب زمینی با قارچ و پنیر

14,000تومان

قورمه

نوشابه خانواده

5,000تومان
قورمه

آب معدنی

1,500تومان
قورمه

دلستر

3,500تومان
قورمه

دوغ بطری

2,000تومان