فست فود اسنک کابان

کیانپارس بین 6 و7 شرقی بازارچه ساحلی

تا 10 %تخفیف

حداقل مبلغ سفارش: 30000 تومان

restaurant-logo

فست فود اسنک کابان


قورمه

بمب ژامبون تنوری

کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

28,000تومان
قورمه

بمب هاداگ و ژامبون

هاداگ،کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

22,000تومان
قورمه

بمب ژامبون کراکف

کلی کراکف،کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

25,000تومان
قورمه

توپ خونه بندری

کلی سوسیس بندری،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

15,000تومان
قورمه

غول بمب افکن بلغاری

کلی کوکتل بلغاری،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

24,000تومان
قورمه

موسیو بندری

کلی سوسیس بندری،کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

20,000تومان
قورمه

موشک برگر

گوشت برگر فراوان،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

30,000تومان
قورمه

بالستیک گوشت و مرغ

3عدد برگر،3عدد فیله مرغ،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

34,000تومان

قورمه

بمب ژامبون تنوری

کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

35,000تومان
قورمه

بمب هاداگ و ژامبون

هاداگ،کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

42,000تومان
قورمه

بمب ژامبون کراکف

کلی کراکف،کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

45,000تومان
قورمه

توپ خونه بندری

کلی سوسیس بندری،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

30,000تومان
قورمه

غول بمب افکن بلغاری

کلی کوکتل بلغاری،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

40,000تومان
قورمه

موسیو بندری

کلی سوسیس بندری،کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

43,000تومان
قورمه

موشک برگر

گوشت برگر فراوان،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

48,000تومان
قورمه

بالستیک گوشت و مرغ

3عدد برگر،3عدد فیله مرغ،قارچ،4مدل پنیر فراوان،گوجه،خیارشور،پنیر گودا

55,000تومان

قورمه

چیز برگر پرسی مخصوص

گوشت برگر،4مدل پنیر فراوان،سیب زمینی،گوجه،خیار،کاهو،سس مخصوص

35,000تومان
قورمه

همبرگر

گوشت گرم،گوجه،خیارشور،کاهو،سس مخصوص

24,000تومان
قورمه

رویال برگر

گوشت گرم،یک ورق ژامبون گوشت،پنیر،قارچ،گوجه،کاهو،خیارشور،سس مخصوص

27,000تومان
قورمه

ماشروم برگر

گوشت گرم،قارچ،گوجه،پنیر،خیارشور،کاهو،سس مخصوص

30,000تومان

قورمه

سیب زمینی ساده

13,000تومان
قورمه

سیب زمینی پنیری کوچک

16,000تومان
قورمه

سیب زمینی پنیری بزرگ

20,000تومان

قورمه

نوشابه خانواده

5,000تومان
قورمه

آب معدنی

1,500تومان
قورمه

دلستر

3,500تومان
قورمه

دوغ

2,000تومان
قورمه

نوشابه بطری

2,500تومان
قورمه

نوشابه قوطی

3,500تومان