رستوران فست فود برلیان

کیانپارس خیابان 13شرقی پلاک20

حداقل مبلغ سفارش: 30000 تومان

restaurant-logo

رستوران فست فود برلیان

بسته است

قورمه

لازانیا مرغ

29,000تومان
قورمه

لازانیا گوشت

31,000تومان
قورمه

لازانیا میکس

32,000تومان

قورمه

خوراک مرغ رژیمی

استیک مرغ،سبزیجات تفت داده شده

30,000تومان
قورمه

خوراک گوشت رژیمی

استیک گوشت ورق شده،سبزیجات تفت داده شده

34,000تومان
قورمه

خوراک میکس رژیمی

استیک گوشت،استیک مرغ،سبزیجات تفت داده شده

33,000تومان

قورمه

اسنک گوشت

استیک گوشت،قارچ،پنیر،قارچ،سس مخصوص

35,000تومان
قورمه

اسنک ویژه برلیان

میکس ژامبون گوشت و مرغ دودی،پنیر،سس مخصوص

32,000تومان
قورمه

اسنک مرغ و قارچ

مرغ نگینی،قارچ،پنیر،سس مخصوص

32,000تومان
قورمه

اسنک گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده،پنیر،قارچ،سس مخصوص

34,000تومان
قورمه

اسنک رست بیف

فیله گوساله ریش شده،پنیر،قارچ،سس مخصوص

39,000تومان

قورمه

پیتزا پاناکو

گوشت استیک_پپرونی_پنیر_قارچ_سس مخصوص

43,000تومان
قورمه

پیتزا پالینو

استیک مرغ_پنیر_قارچ_سس مخصوص

41,000تومان
قورمه

پیتزا تورینو

استیک گوشت_پنیر_قارچ_سس مخصوص

42,000تومان
قورمه

پیتزا مانو

میکس ژامبون گوشت و مرغ_بیکن_گوشت چرخ شده_پنیر_قارچ_سس مخصوص

41,000تومان
قورمه

پیتزا ناپولی

هات داگ مخصوص_کوکتل دودی_سوسیس سوجوک_پنیر_قارچ_سس مخصوص

41,000تومان
قورمه

پیتزا ویچنزا

مخصوص_سبزیجات_گوشت و قارچ_مرغ و قارچ_پنیر

43,000تومان

قورمه

پیتزا میکس ژامبون

میکس ژامبون گوشت و مرغ_بیکن_گوشت چرخ شده_پنیر_قارچ_سس مخصوص

130,000تومان
قورمه

پیتزا میکس گوشت

استیک گوشت_فیله مرغ_گوشت چرخ شده

143,000تومان
قورمه

پیتزا بوفالو

سوسیس_سوجوک_سس مخصوص

120,000تومان

قورمه

پیتزا جاکور(یک نفره)

میکس ژامبون گوشت و مرغ دودی،گوشت چرخ کرده،پنیر،قارچ،سس مخصوص

34,000تومان
قورمه

پیتزا جاکور(دو نفره)

میکس ژامبون گوشت و مرغ دودی،گوشت چرخ کرده،پنیر،قارچ،سس مخصوص

40,000تومان
قورمه

پیتزا ماکان(یک نفره)

میکس ژامبون دودی،پپرونی،قارچ،سس مخصوص

32,000تومان
قورمه

پیتزا ماکان(دو نفره)

میکس ژامبون دودی،پپرونی،قارچ،سس مخصوص

38,000تومان
قورمه

کیک پیتزا(یک نفره)

استیک گوشت،استیک مرغ،قارچ،پنیر

38,000تومان
قورمه

کیک پیتزا(دو نفره)

استیک گوشت،استیک مرغ،قارچ،پنیر

48,000تومان
قورمه

پیتزا ویژه برلیان(یک نفر)

میکس ژامبون گوشت و قارچ_بیکن_سوسیس سوجوک_قارچ_سس مخصوص

32,000تومان
قورمه

پیتزا ویژه برلیان(دونفر)

میکس ژامبون گوشت و قارچ_بیکن_سوسیس سوجوک_قارچ_سس مخصوص

38,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (یک نفره)

میکس ژامبون گوشت و مرغ_گوشت چرخ شده_قارچ_سس مخصوص

30,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (دو نفره)

میکس ژامبون گوشت و مرغ_گوشت چرخ شده_قارچ_سس مخصوص

38,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (یک نفره)

ژامبون پپرونی_قارچ_سس مخصوص

32,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (دو نفره)

ژامبون پپرونی_قارچ_سس مخصوص

38,000تومان
قورمه

پیتزا کالیتو(یک نفره)

میکس ژامبون گوشت و مرغ_بوقلمون پپرونی

30,000تومان
قورمه

پیتزا کالیتو(دونفره)

میکس ژامبون گوشت و مرغ_بوقلمون پپرونی

38,000تومان
قورمه

پیتزا پاکو(یک نفره)

میکس ژامبون_پپرونی_کوکتل دودی_قارچ_سس مخصوص

30,000تومان
قورمه

پیتزا پاکو(دونفره)

میکس ژامبون_پپرونی_کوکتل دودی_قارچ_سس مخصوص

38,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکانو (یک نفره)

میکس ژامبون گوشت ومرغ_فلفل هالوپینو_قارچ_سس مخصوص

32,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکانو (دو نفره)

میکس ژامبون گوشت ومرغ_فلفل هالوپینو_قارچ_سس مخصوص

38,000تومان
قورمه

پیتزا یونانی (یک نفره)

میکس ژامبون گوشت _سس مخصوص_قارچ

32,000تومان
قورمه

پیتزا یونانی (دو نفره)

میکس ژامبون گوشت _سس مخصوص_قارچ

40,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

قارچ_کدو_گوجه_فلفل دلمه_زیتون_سس مخصوص

26,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

قارچ_کدو_گوجه_فلفل دلمه_زیتون_سس مخصوص

34,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)

گوشت چرخ شده_قارچ_سس مخصوص

34,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

گوشت چرخ شده_قارچ_سس مخصوص

42,000تومان
قورمه

پیتزا گلاردو(یک نفره)

گوشت استیک_پپرونی_پنیر_قارچ_سس مخصوص

33,000تومان
قورمه

پیتزا گلاردو(دو نفره)

گوشت استیک_پپرونی_پنیر_قارچ_سس مخصوص

43,000تومان
قورمه

پیتزا بیف شرایتو (یک نفره)

گوشت استیک طعم دارشده_قارچ_سس مخصوص

33,000تومان
قورمه

پیتزا بیف شرایتو (دو نفره)

گوشت استیک طعم دارشده_قارچ_سس مخصوص

42,000تومان
قورمه

پیتزا اسپشیال برلیان(یک نفره)

فیله مرغ_گوشت استیک_قارچ طعم دار_سس مخصوص

34,000تومان
قورمه

پیتزا اسپشیال برلیان(دو نفره)

فیله مرغ_گوشت استیک_قارچ طعم دار_سس مخصوص

44,000تومان

قورمه

پک اسلایدر چیز برگر

4عدد ساندویچ مینی چیز برگر

46,000تومان
قورمه

پک اسلایدر برگر

4عدد ساندویچ مینی برگر

44,000تومان
قورمه

پک اسلایدر مرغ

4عدد ساندویچ مینی چیکن

46,000تومان
قورمه

پک ماشروم برگر

4عدد ساندویچ مینی برگر و قارچ وپنیر

50,000تومان

قورمه

دونر گوشت

کباب ترکی گوشت_قارچ_سس مخصوص

32,000تومان
قورمه

دونر مرغ

کباب ترکی مرغ_قارچ_سس مخصوص

30,000تومان
قورمه

دونر میکس

کباب ترکی مرغ و کباب ترکی گوشت_قارچ_سس مخصوص

31,000تومان
قورمه

دونر اسپایسی برلیان

کباب ترکی گوشت_قارچ_پنیر_فلفل تند هندی_سس مخصوص

32,000تومان

قورمه

استریپس 4 تیکه

4تکه فیله مرغ سوخاری،سیب زمینی،یالاد،کلم،سس مخصوص

35,000تومان
قورمه

استریپس 6 تیکه

6تکه فیله مرغ سوخاری،سیب زمینی،یالاد،کلم،سس مخصوص

46,000تومان
قورمه

پیاز سوخاری

7 حلقه پیاز سوخاری شده

12,000تومان
قورمه

میگو سوخاری

12عدد میگو سوخاری شده_سیب رمینی_پیاز سوخاری_سالاد کلم_ناگت مرغ_سس مخصوص

38,000تومان

قورمه

بیف استراگانف(بدون پاستا)

34,000تومان
قورمه

چیکن استراگانف(بدون پاستا)

32,000تومان
قورمه

پنه گوشت

32,000تومان
قورمه

پنه مرغ

30,000تومان
قورمه

پنه میکس

32,000تومان

قورمه

سیب زمینی ساده

13,000تومان
قورمه

قارچ سوخاری

15,000تومان
قورمه

زیتون پرورده

9,000تومان
قورمه

ماست موسیر

8,000تومان
قورمه

نان سیر

20,000تومان

قورمه

ساندویچ ویژه برلیان

برگر140 گرمی_استیک مرغ گریل_قارچ_پنیر_ژامبون_سبزیجات_سس مخصوص

33,000تومان
قورمه

برگر زغالی

برگر140 گرمی_سبزیجات_سس مخصوص

22,000تومان
قورمه

ماشروم برگر

برگر140 گرمی_قارچ_پنیر_سبزیجات_سس مخصوص

27,000تومان
قورمه

رویال برگر

برگر140 گرمی_قارچ_پنیر_ژامبون_سبزیجات_سس مخصوص

28,000تومان
قورمه

بیگ مک

دوعدد برگر140 گرمی_قارچ_پنیر_ژامبون_پنیر چدار_سبزیجات_سس مخصوص

37,000تومان
قورمه

هات داگ کلاسیک

هات داگ_سبزیجات_سس مخصوص

21,000تومان
قورمه

هات داگ ویژه

هات داگ بلغاری_قارچ_پنیر_سبزیجات_سس مخصوص

26,000تومان
قورمه

چیکن چیز

فیله مرغ گریل_قارچ_پنیر_سبزیجات_سس مخصوص

28,000تومان
قورمه

ساندویچ سوپریم

فیله مرغ سوخاری_قارچ_پنیر_سبزیجات_سس مخصوص

29,000تومان
قورمه

ژامبون سرد

ژامبون 90%دودی_سبزیجات_سس مخصوص

21,000تومان
قورمه

ژامبون تنوری

ژامبون 90%دودی_قارچ_سبزیجات_سس مخصوص

26,000تومان