کترینگ قورمه قیمه

کیان آباد بین 5 و 6شرقی

حداقل مبلغ سفارش: 20000 تومان

چلو کباب

قورمه
چلو کباب کوبیده
قورمه
چلو کباب مخصوص
قورمه
چلو کباب بناب
قورمه
چلو کباب بختیاری
قورمه
چلو کباب برگ
قورمه
چلو کباب سلطانی
قورمه
چلو جوجه بی استخوان مخصوص
قورمه
چلو جوجه با استخوان مخصوص
قورمه
چلو کباب میکس
قورمه
چلو کباب نگینی
خوراک

قورمه
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
قورمه
خوراک جوجه کباب بااستخوان
قورمه
خوراک کباب کوبیده
قورمه
خوراک کباب برگ
قورمه
خوراک کباب بختیاری
قورمه
خوراک کباب سلطانی
قورمه
خوراک کباب بناب
قورمه
خوراک مرغ
قورمه
خوراک کباب میکس
قورمه
خوراک کباب نگین دار
غذای دریایی

قورمه
ناموجود
ماهی شوریده
قورمه
ناموجود
ماهی کپور
قورمه
ناموجود
پلو میگو
غذاهای سنتی هفتگی

قورمه
خوراک مرغ
قورمه
زرشک پلو با مرغ
قورمه
زرشک پلو با مرغ زعفرانی
قورمه
چلو ماهیچه
قورمه
چلو گوشت
قورمه
چلو خورشت قیمه
قورمه
چلو خورشت سبزی
قورمه
چلو خورشت قیمه بادمجان
قورمه
استانبولی
قورمه
سینی دونفره
جوجه_برگ مخصوص_سیخ کوبیده_لبنانی_یک پرس برنج
قورمه
سینی چهارنفره
دوسیخ جوجه_برگ_بختیاری_سیخ کوبیده مخصوص_لبنانی_دو پرس برنج
چلو

قورمه
چلو کره هندی
قورمه
چلو کره ایرانی
پیش غذا

قورمه
سوپ جو
شنبه

قورمه
ته چین مرغ شیرازی
یک شنبه

قورمه
ناموجود
ماکارونی
دوشنبه

قورمه
ته چین با گوشت
سه شنبه

قورمه
ناموجود
قلیه ماهی
چهارشنبه

قورمه
استامبولی با گوشت تکه
پنچ شنبه

قورمه
چلو گردن
جمعه

قورمه
ناموجود
تاس کباب