کترینگ قورمه قیمه

کیان آباد بین 5 و 6شرقی

حداقل مبلغ سفارش: 20000 تومان

restaurant-logo

کترینگ قورمه قیمه


قورمه

چلو کباب کوبیده

25,000تومان
قورمه

چلو کباب مخصوص

32,000تومان
قورمه

چلو کباب بناب

32,000تومان
قورمه

چلو کباب بختیاری

37,000تومان
قورمه

چلو کباب برگ

37,000تومان
قورمه

چلو کباب سلطانی

42,000تومان
قورمه

چلو جوجه بی استخوان مخصوص

25,000تومان
قورمه

چلو جوجه با استخوان مخصوص

26,000تومان
قورمه

چلو کباب میکس

35,000تومان
قورمه

چلو کباب نگینی

32,000تومان

قورمه

نوشابه قوطی

3,500تومان
قورمه

نوشابه خانواده

5,000تومان
قورمه

نوشابه بطری

2,000تومان
قورمه

دوغ محلی کوچک

3,500تومان
قورمه

دوغ محلی بزرگ

7,000تومان
قورمه

دلستر heday

4,000تومان
قورمه

آب معدنی کوچک

2,000تومان
قورمه

آب معدنی بزرگ

2,500تومان
قورمه

دوغ لیوانی

1,500تومان

قورمه

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

22,000تومان
قورمه

خوراک جوجه کباب بااستخوان

23,000تومان
قورمه

خوراک کباب کوبیده

22,000تومان
قورمه

خوراک کباب برگ

34,000تومان
قورمه

خوراک کباب بختیاری

34,000تومان
قورمه

خوراک کباب سلطانی

40,000تومان
قورمه

خوراک کباب بناب

29,000تومان
قورمه

خوراک مرغ

20,000تومان
قورمه

خوراک کباب میکس

32,000تومان
قورمه

خوراک کباب نگین دار

29,000تومان

قورمه
ناموجود

ماهی شوریده

45,000تومان
قورمه
ناموجود

ماهی کپور

45,000تومان
قورمه
ناموجود

پلو میگو

40,000تومان

قورمه

خوراک مرغ

20,000تومان
قورمه

زرشک پلو با مرغ

23,000تومان
قورمه

زرشک پلو با مرغ زعفرانی

24,000تومان
قورمه

چلو خورشت قیمه

19,000تومان
قورمه

چلو خورشت سبزی

19,000تومان
قورمه

چلو خورشت قیمه بادمجان

19,000تومان
قورمه

استانبولی

16,000تومان
قورمه
ناموجود

چلو ماهیچه

66,000تومان
قورمه
ناموجود

چلو گوشت

38,000تومان
قورمه
ناموجود

سینی دونفره

جوجه_برگ مخصوص_سیخ کوبیده_لبنانی_یک پرس برنج

95,000تومان
قورمه
ناموجود

سینی چهارنفره

دوسیخ جوجه_برگ_بختیاری_سیخ کوبیده مخصوص_لبنانی_دو پرس برنج

160,000تومان

قورمه

چلو کره هندی

6,000تومان
قورمه
ناموجود

چلو کره ایرانی

8,000تومان

قورمه
ناموجود

ته چین مرغ شیرازی

20,000تومان

قورمه

ماکارونی

16,000تومان

قورمه

ته چین با گوشت

25,000تومان

قورمه
ناموجود

قلیه ماهی

22,000تومان

قورمه

استامبولی با گوشت تکه

23,000تومان

قورمه

چلو گردن

68,000تومان

قورمه
ناموجود

تاس کباب

18,000تومان