کبابی شیش کباب

کیان آباد_جاده کمربندی بین خیابان 26 و لطفی

حداقل مبلغ سفارش: 50000 تومان

بسته است
گوشت سفید

قورمه
شنیسل کباب
قورمه
شنیسل کباب اسپایسی
قورمه
جوجه کباب با استخوان
قورمه
رول شنیسل شیش کباب
قورمه
کباب کتف و بال
قورمه
کتف و بال کبابی تند
گوشت قرمز

قورمه
خوراک کوبیده
قورمه
کوبیده اسپشیال
قورمه
کوبیده نگین دار
قورمه
کباب بختیاری
کباب قفقازی
کباب قفقازی
قورمه
رول شیش کباب
قورمه
کباب چنجه
قورمه
دنبه گوسفندی
قورمه
دنده کباب
پیش غذا

قورمه
ماست ساده
ماست موسیر
ماست موسیر
ماست و خیار
ماست و خیار
سالاد شیرازی
سالاد شیرازی
قورمه
سیب زمینی ساده
نوشیدنی

قورمه
نوشابه قوطی
قورمه
نوشابه شیشه ای
قورمه
دوغ محلی
قورمه
دلستر قوطی
قورمه
آب معدنی