رستوران فودلند 18 (سزار سابق)

کیانپارس-خیابان 18 شرق-جنب اورژانس بیمارستان آریا رستوران فودلند

تا 15 %تخفیف

حداقل مبلغ سفارش: 18000 تومان

پیتزا ایتالیایی

20% تخفیف
قورمه
پیتزا یونانی
دونفره_ژامبون گوشت_سوسیس_گوشت چرخ کرده_فلفل دلمه سبز_سس گوجه_پنیر مازرلا
35,000تومان
29,750تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مارگاریتا
دونفره_سس سیر_گوجه اسلایس شده_گوجه گیلاسی_ریحون تازه_فلفل دلمه رنگی
24,000تومان
20,400تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا چهارفصل
دونفره
45,000تومان
38,250تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ
پیتزای دونفره_گوشت چرخ کرده_قارچ_فلفل دلمه_سس گوجه فرنگی_پنیرمازرلا
41,000تومان
34,850تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مکزیکی
دونفره
34,000تومان
28,900تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخلوط
دونفره_سوسیس کوکتل_ژامبون گوشت_فلفل دلمه سبز_سس گوجه_پنیر مازرلا
38,000تومان
32,300تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا سبزیجات
دونفره_نخود_ذرت_گوجه گیلاسی_سس گوجه_زیتون_قارچ_پنیر مازرلا
26,000تومان
23,400تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا پپرونی
دونفره_پپرونی_سس چیلی_قارچ_پنیر مازرلا
32,000تومان
28,800تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا سیر استیک
دونفره_فیله گوشت مرینیت شده_قارچ_سس سیر_فلفل دلمه_زیتون
44,000تومان
39,600تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا هرونیکا
دونفره_فیله مرغ دوده شده_قارچ_سس مخصوص_فلفل هالوپینو
35,000تومان
31,500تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا پستو
دونفره_سس پستو_سالمین_پپرونی_قارچ_فلفل دلمه_زیتون_کیپر
39,000تومان
35,100تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا اسپیشال
دونفره_مرغ_دونر گوشت
45,000تومان
40,500تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا سیسیلی
دونفره_کاهو_سس سیر_مرغ
32,000تومان
28,800تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا رست بیف
دونفره_گوشت ریش ریش شده_قارچ_فلفل دلمه ای رنگی_پنیر مازرلا
42,000تومان
37,800تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخصوص فودلند
دونفره_گوشت چرخ کرده_فیله مرغ_قارچ_فلفل سبز_سس گوجه_پنیر مزرلا
41,000تومان
36,900تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا چیکن
دونفره_فیله مرغ_قارچ_سس گوجه_پنیر مازرلا
32,000تومان
28,800تومان
استیک

20% تخفیف
قورمه
چیکن پارمسان
43,000تومان
36,550تومان
20% تخفیف
قورمه
چیکن گودا
40,000تومان
34,000تومان
20% تخفیف
قورمه
میکس پاستا
71,000تومان
63,900تومان
20% تخفیف
قورمه
مخصوص فودلند
87,000تومان
78,300تومان
20% تخفیف
قورمه
بشقاب فودلند
107,000تومان
96,300تومان
غذای ایرانی

20% تخفیف
قورمه
خوراک جوجه لاری
33,000تومان
28,050تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک جوجه زعفران
35,000تومان
29,750تومان
20% تخفیف
قورمه
چلو اعلای ایرانی
9,000تومان
8,100تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک جوجه ماسالا
35,000تومان
31,500تومان
پاستا

20% تخفیف
قورمه
لازانیا ویژه فودلند
20,000تومان
17,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پنه گوشت آلفردو
فیله گوشت_قارچ_پنیر پارمسان_سس آلفردو
32,000تومان
27,200تومان
20% تخفیف
قورمه
اسپاگتی پامادور با فیله مرغ
29,000تومان
24,650تومان
20% تخفیف
قورمه
پنه گوشت کالابرس
پاستا_سس_گوشت
30,000تومان
25,500تومان
20% تخفیف
قورمه
ظرف سس قارچ
5,000تومان
4,500تومان
20% تخفیف
قورمه
پنه مرغ آلفردو
فیله مرغ_قارچ_پنیر پارمسان_سس آلفردو
29,000تومان
26,100تومان
20% تخفیف
قورمه
پنه اسپشیال
فیله گوشت_فیله مرغ_قارچ_پنیرپارمسان_سس آلفردو
33,000تومان
29,700تومان
20% تخفیف
قورمه
اسپاگتی پامادور با فیله گوشت
32,000تومان
28,800تومان
20% تخفیف
قورمه
ظرف پاستا
10,000تومان
9,000تومان
پیتزاآمریکایی

20% تخفیف
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ
گوشت چرخ کرده_قارچ_فلفل دلمه_سس گوجه فرنگی_پنیرمازرلا
31,000تومان
26,350تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخصوص فودلند
گوشت چرخ کرده_فیله مرغ_قارچ_فلفل سبز_سس گوجه_پنیر مزرلا
32,000تومان
27,200تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا یونانی
ژامبون گوشت_سوسیس_گوشت چرخ کرده_فلفل دلمه سبز_سس گوجه_پنیر مازرلا
35,000تومان
29,750تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا پپرونی
پپرونی_سس چیلی_قارچ_پنیر مازرلا
30,000تومان
25,500تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا هرونیکا
فیله مرغ دوده شده_قارچ_سس مخصوص_فلفل هالوپینو
28,000تومان
23,800تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا رست بیف
گوشت ریش ریش شده_قارچ_فلفل دلمه ای رنگی_پنیر مازرلا
33,000تومان
29,700تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخلوط
سوسیس کوکتل_ژامبون گوشت_فلفل دلمه سبز_سس گوجه_پنیر مازرلا
32,000تومان
28,800تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا چیکن
فیله مرغ_قارچ_سس گوجه_پنیر مازرلا
29,000تومان
26,100تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا سبزیجات
نخود_ذرت_گوجه گیلاسی_سس گوجه_زیتون_قارچ_پنیر مازرلا
22,000تومان
19,800تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا سیر استیک
فیله گوشت مرینیت شده_قارچ_سس سیر_فلفل دلمه_زیتون
35,000تومان
31,500تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مارگاریتا
سس سیر_گوجه اسلایس شده_گوجه گیلاسی_ریحون تازه_فلفل دلمه رنگی
22,000تومان
19,800تومان
20% تخفیف
قورمه
مینی پیتزا
15,000تومان
13,500تومان
ساندویچ

20% تخفیف
قورمه
هات داگ پنیر
24,000تومان
20,400تومان
20% تخفیف
قورمه
ساندویچ مرغ
25,000تومان
21,250تومان
20% تخفیف
قورمه
هات داگ ویژه
22,000تومان
18,700تومان
20% تخفیف
قورمه
بندری
17,000تومان
14,450تومان
20% تخفیف
قورمه
ژامبون گوشت
15,000تومان
13,500تومان
20% تخفیف
قورمه
رست بیف
29,000تومان
26,100تومان
20% تخفیف
قورمه
ساندویچ هایدا
15,000تومان
13,500تومان
20% تخفیف
قورمه
ژامبون مرغ
15,000تومان
13,500تومان
پیش غذا

20% تخفیف
قورمه
سالاد سزار با مرغ سوخاری
23,000تومان
19,550تومان
20% تخفیف
قورمه
سالاد سزار
20,000تومان
17,000تومان
20% تخفیف
قورمه
سیب زمینی چدار
باپنیر چدار
17,000تومان
14,450تومان
20% تخفیف
قورمه
سیب زمینی با پنیر
17,000تومان
14,450تومان
20% تخفیف
قورمه
سالاد سیب ویژه
19,000تومان
16,150تومان
20% تخفیف
قورمه
نان سیر
16,000تومان
14,400تومان
20% تخفیف
قورمه
سیب زمینی
13,000تومان
11,700تومان
20% تخفیف
قورمه
سالاد سرآشپز
25,000تومان
22,500تومان
20% تخفیف
قورمه
قارچ سوخاری
15,000تومان
13,500تومان
20% تخفیف
قورمه
سیب زمینی با قارچ و پنیر
20,000تومان
18,000تومان
20% تخفیف
قورمه
سوپ قارچ
12,000تومان
10,800تومان
20% تخفیف
قورمه
سالاد فصل مخصوص
13,000تومان
11,700تومان
سوخاری

20% تخفیف
قورمه
قارچ سوخاری
15,000تومان
12,750تومان
20% تخفیف
قورمه
بال و کتف
29,000تومان
24,650تومان
20% تخفیف
قورمه
فیله استریپس نرمال
30,000تومان
25,500تومان
20% تخفیف
قورمه
چیتزا
۲۵۰گرم فیله مرغ سوخاری شده روی فیله پپرونی، پنیر پیتزا، پاستا ،چیپس خلالی
53,000تومان
47,700تومان
20% تخفیف
قورمه
پیاز سوخاری
12,000تومان
10,800تومان
20% تخفیف
قورمه
بشقاب سوخاری دو نفره
پیاز سوخاری،کتف و بال ، فیله مرغ سوخاری ،سیب زمینی، قارچ سوخاری
60,000تومان
54,000تومان
20% تخفیف
قورمه
فیله استریپس اسپایسی
31,000تومان
27,900تومان
بورک

20% تخفیف
قورمه
بورک پیتزایی
5,000تومان
4,500تومان
20% تخفیف
قورمه
بورک مرغ ترخون
5,000تومان
4,500تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
بورک رست بیف
5,000تومان
4,500تومان
برگر

20% تخفیف
قورمه
چیکن برگر
25,000تومان
21,250تومان
20% تخفیف
قورمه
چیز برگر
همبرگرتهیه شده از گوشت گرم_پنیرورقه ای_کاهو_گوجه_خیارشور
24,000تومان
20,400تومان
20% تخفیف
قورمه
ماشروم برگر
همبرگرتهیه شده از گوشت گرم_کاهو_گوجه_خیارشور
24,000تومان
20,400تومان
20% تخفیف
قورمه
برگر مخصوص با سس مخصوص چدار
برگر تهیه شده از گوشت گرم_ژامبون گوشت_پنیر گودا_پنیر دپ چدار_کاهو_خیارشور_گوجه_دستکش
42,000تومان
35,700تومان
20% تخفیف
قورمه
آلفردو برگر
برگرگوشت گرم_سس آلفردو_پنیر گودا_کاهو_گوجه_خیارشور
33,000تومان
28,050تومان
20% تخفیف
قورمه
برگرلند
18,000تومان
16,200تومان
20% تخفیف
قورمه
رست بیف برگر
28,000تومان
25,200تومان
20% تخفیف
قورمه
دوبل برگر
دوعددهمبرگرتهیه شده از گوشت گرم_دوعددپنیرورقه ای_کاهو_گوجه_خیارشور
36,000تومان
32,400تومان
20% تخفیف
قورمه
فودلند برگر
دوعددهمبرگرتهیه شده از گوشت گرم_دوعددورق ژامبون گوشت_دوعدد پنیر ورقه ای_کاهو_گوجه_خیارشور
30,000تومان
27,000تومان
20% تخفیف
قورمه
برگر اسپشیال فودلند
42,000تومان
37,800تومان
20% تخفیف
قورمه
کریزی برگر
برگر گوشت گرم_ژامبون پپرونی_پنیر ورقه ای_گوجه_خیارشور
29,000تومان
26,100تومان
نوشیدنی

قورمه
آب معدنی
قورمه
نوشابه قوطی
قورمه
دوغ بطری رز طلایی