ارباب برگر (پادادشهر)

پادادشهر، حیابان 10، قبل از فلکه جوادالائمه

حداقل مبلغ سفارش: 19000 تومان

restaurant-logo

ارباب برگر (پادادشهر)


قورمه

ژامبون تنوری ویژه

ژامبون گوشت 90% با قارچ و پنیر فراوون

20,000تومان
قورمه

کراکف پنیری

سوسیس کراکف با کلی قارچ و پنیر

19,000تومان
قورمه

کراکف تنوری

سوسیس کراکف با ژآمبون تنوری

23,000تومان
قورمه

برگر تنوری

برگر با ژامبون تنوری

27,000تومان
قورمه

کراکف پنیری دو نفره

35,000تومان
قورمه

کراکف تنوری دو نفره

40,000تومان
قورمه

ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و قارچ و پنیر فراوون

16,000تومان

قورمه

بمب برگر

برگر،کراکف،فیله،ژامبون

90,000تومان
قورمه

چیز برگر

18,000تومان
قورمه

چیز برگر با ژامبون

20,000تومان
قورمه

تگزاسی برگر

برگر با فیله اسپایسی

23,000تومان
قورمه

دوبل برگر

30,000تومان
قورمه

دوبل برگر با ژامبون

32,000تومان
قورمه

دوبل برگر دو نفره

38,000تومان
قورمه

سه برگر ( دو نفره)

45,000تومان
قورمه

چهار برگر ( دو نفره)

52,000تومان

قورمه

سالاد فصل

8,000تومان
قورمه

سالاد پاستا

8,000تومان
قورمه

نان سیر

15,000تومان
قورمه

نوشابه قوطی

3,000تومان
قورمه

دلستر

3,500تومان
قورمه

دوغ قوطی

3,000تومان
قورمه

آب معدنی کوچک

1,500تومان

قورمه

پیتزا گوشت و مرغ (یک نفره)

28,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و مرغ (دو نفره)

34,000تومان
قورمه

پیتزا چهار فصل(دو نفره)

40,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص(تک نفره)

25,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (دو نفره)

30,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)

25,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

30,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

25,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ(دو نفره)

30,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (یک نفره)

25,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (دو نفره)

30,000تومان
قورمه

پیتزا برگر(یک نفره)

28,000تومان