آشکده پوپو

سه راه خرمشهر، خیابان چهل متری سلیم آباد، پلاک 42

تا 20 %تخفیف

حداقل مبلغ سفارش: 20000 تومان

ظرف تک نفره

20% تخفیف
قورمه
آش شله قلمکار
5,000تومان
4,000تومان
20% تخفیف
قورمه
آش رشته
5,000تومان
4,250تومان
20% تخفیف
قورمه
آش دوغ
5,000تومان
4,250تومان
ظرف نیم کیلو

20% تخفیف
قورمه
آش دوغ
8,000تومان
6,400تومان
20% تخفیف
قورمه
آش رشته
8,000تومان
6,800تومان
20% تخفیف
قورمه
آش شله قلمکار
8,000تومان
6,800تومان
ظرف یک کیلو

20% تخفیف
قورمه
آش رشته
14,000تومان
11,200تومان
20% تخفیف
قورمه
آش شله قلمکار
14,000تومان
11,900تومان
20% تخفیف
قورمه
آش دوغ
14,000تومان
11,900تومان