آشکده پوپو

سه راه خرمشهر، خیابان چهل متری سلیم آباد، پلاک 42

تا 20 %تخفیف

حداقل مبلغ سفارش: 20000 تومان

restaurant-logo

آشکده پوپو


20% تخفیف
قورمه

آش شله قلمکار

5,000تومان 4,000تومان
20% تخفیف
قورمه

آش رشته

5,000تومان 4,250تومان
20% تخفیف
قورمه

آش دوغ

5,000تومان 4,250تومان

20% تخفیف
قورمه

آش دوغ

8,000تومان 6,400تومان
20% تخفیف
قورمه

آش رشته

8,000تومان 6,800تومان
20% تخفیف
قورمه

آش شله قلمکار

8,000تومان 6,800تومان

20% تخفیف
قورمه

آش رشته

14,000تومان 11,200تومان
20% تخفیف
قورمه

آش شله قلمکار

14,000تومان 11,900تومان
20% تخفیف
قورمه

آش دوغ

14,000تومان 11,900تومان