کافه رستوران تاریشا

کوروش، خیابان 20 متری مقیمی زاده، بین خیابان 9 و 11

حداقل مبلغ سفارش: 15000 تومان

restaurant-logo

کافه رستوران تاریشا

بسته است

قورمه

خوراک کباب کوبیده مخصوص

18,000تومان
قورمه

خوراک کوبیده معمولی

15,000تومان
قورمه

خوراک جوجه بدون استخوان

17,000تومان
قورمه

خوراک جوجه با استخوان

16,000تومان
قورمه

خوراک کباب میکس مخصوص

25,000تومان
قورمه

خوراک کباب میکس معمولی

21,000تومان
قورمه

خوراک کباب کوبیده نگینی

22,000تومان
قورمه

خوراک کباب برگ

27,000تومان
قورمه

خوراک کباب سلطانی

32,000تومان
قورمه

خوراک میکس کوبیده

15,000تومان
قورمه

خوراک جوجه لبنانی

18,000تومان
قورمه

خوراک کتف و بال

17,000تومان

قورمه

برنج خارجی

7,000تومان
قورمه

شوید پلو

8,000تومان
قورمه
ناموجود

برنج ایرانی

9,000تومان

قورمه

سالاد فصل

10,000تومان
قورمه

سالاد پاستا

10,000تومان
قورمه

کشک بادمجان

15,000تومان
قورمه

ترشی مخلوط

2,500تومان
قورمه

زیتون

3,000تومان
قورمه

زیتون پرورده

4,000تومان
قورمه

ماست

5,000تومان
قورمه

ماست موسیر

6,000تومان
قورمه

نوشابه قوطی

3,000تومان
قورمه

نوشابه بطری

2,000تومان
قورمه

دلستر قوطی

3,500تومان
قورمه

دلستر خانواده

5,000تومان
قورمه

دوغ بطری

2,000تومان
قورمه

دوغ خانواده

6,000تومان

قورمه

زرشک پلو با مرغ سرخ کرده

18,000تومان
قورمه

زرشک پلو با مرغ سس پز

17,000تومان
قورمه

شوید پلو با مرغ سرخ کرده

19,000تومان
قورمه

شوید پلو با مرغ سس پز

18,000تومان
قورمه

چلو خورشت قیمه

15,000تومان
قورمه

چلو خورشت سبزی

16,000تومان
قورمه

چلو خورشت بادمجان

15,000تومان
قورمه

خوراک مرغ سرخ شده

14,000تومان
قورمه

خوراک مرغ سس پز

13,000تومان
قورمه

خوراک خورشت قیمه

12,000تومان
قورمه

خوراک خورشت سبزی

12,000تومان
قورمه
ناموجود

شوید پلو وماهی غزل آلا

40,000تومان

قورمه

چلو کباب کوبیده زعفرانی

22,000تومان
قورمه

چلو کباب کوبیده معمولی

19,000تومان
قورمه

چلو جوجه بدون استخوان

21,000تومان
قورمه

چلو جوجه با استخوان

20,000تومان
قورمه

چلو کباب میکس مخصوص

29,000تومان
قورمه

چلو کباب میکس معمولی

25,000تومان
قورمه

چلو کباب برگ

31,000تومان
قورمه

چلو کباب سلطانی

37,000تومان
قورمه

چلو کباب کوبیده مرغ

17,000تومان
قورمه

چلو کباب میکس کوبیده

19,000تومان
قورمه

چلو جوجه لبنانی

22,000تومان
قورمه

چلو کتف و بال

21,000تومان