فست فود میگ میگ

کوروش، خیابان 10 متری مقیمی، نبش فرعی دوم

تا 15 %تخفیف

حداقل مبلغ سفارش: 15000 تومان

پیتزا

20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخصوص میگ میگ (دو نفره)
راسته گوساله، فیله مرغ، پپرونی، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص
33,000تومان
28,050تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخلوط (دو نفره)
ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
28,000تومان
23,800تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخصوص (یک نفره)
ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، سوسیس، پنیر، سس مخصوص
20,000تومان
17,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)
فیله مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، سس مخصوص
20,000تومان
17,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا چیلی (دو نفره)
ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر، سس اسپایسی
28,000تومان
23,800تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مکزیکی (دو نفره)
گوشت چرخ کرده، ژامبون پپرونی، گوشت فیله، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
28,000تومان
23,800تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخصوص میگ میگ (یک نفره)
راسته گوساله، فیله مرغ، پپرونی، ذرت، زیتون سیاه، پنیر، سس مخصوص
23,000تومان
20,700تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخلوط (یک نفره)
ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص
20,000تومان
18,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مخصوص (دو نفره)
ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، سوسیس، پنیر، سس مخصوص
28,000تومان
25,200تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا چهار فصل (یک نفره)
ژامبون گوشت 90 درصد، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، ذرت، زیتون سیاه، سس مخصوص
20,000تومان
18,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا چهار فصل (دو نفره)
ژامبون گوشت 90 درصد، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، ذرت، زیتون سیاه، سس مخصوص
28,000تومان
25,200تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، زیتون، پنیر، سس مخصوص
20,000تومان
18,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، زیتون، پنیر، سس مخصوص
28,000تومان
25,200تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)
فیله مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، سس مخصوص
28,000تومان
25,200تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)
گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، سس مخصوص
22,000تومان
19,800تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)
گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، سس مخصوص
30,000تومان
27,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا فیلادلفیا (یک نفره)
راسته گوساله، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، سس مخصوص
25,000تومان
22,500تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا فیلادلفیا (دو نفره)
راسته گوساله، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، سس مخصوص
33,000تومان
29,700تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا کالزون (یک نفره)
فیله گوشت، رست بیف، فیله مرغ، زیتون، پنیر مخصوص
20,000تومان
18,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا کالزون (دو نفره)
فیله گوشت، رست بیف، فیله مرغ، زیتون، پنیر مخصوص
28,000تومان
25,200تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا ویکتوریا (یک نفره)
ژامبون بیکن 90 درصد گوشت و مرغ، ذرت، کنجد، پنیر، سس مخصوص
20,000تومان
18,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا ویکتوریا (دو نفره)
ژامبون بیکن 90 درصد گوشت و مرغ، ذرت، کنجد، پنیر، سس مخصوص
28,000تومان
25,200تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا چیلی (یک نفره)
ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر، سس اسپایسی
20,000تومان
18,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا یونانی (یک نفره)
ژامبون 90 درصد گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص
20,000تومان
18,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا یونانی (دو نفره)
ژامبون 90 درصد گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص
28,000تومان
25,200تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا پپرونی (یک نفره)
ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
20,000تومان
18,000تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا پپرونی (دو نفره)
ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
28,000تومان
25,200تومان
20% تخفیف
قورمه
پیتزا مکزیکی (یک نفره)
گوشت چرخ کرده، ژامبون پپرونی، گوشت فیله، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
20,000تومان
18,000تومان
برگر

20% تخفیف
قورمه
چیز برگر
برگر مخصوص، پنیر موزارلا
17,000تومان
14,450تومان
20% تخفیف
قورمه
سوپر برگر
2 عدد برگر مخصوص، 2 عدد پنیر موزارلا و ...
26,000تومان
22,100تومان
20% تخفیف
قورمه
مگا ماشروم
2 عدد برگر مخصوص، 2 عدد پنیر موزارلا، قارچ و ...
28,000تومان
23,800تومان
20% تخفیف
قورمه
بیگ برگر
3 عدد برگر مخصوص، 3 عدد پنیر موزارلا و ...
37,000تومان
31,450تومان
20% تخفیف
قورمه
رویال کریسپی
فیله سوخاری مرغ، پنیر موزارلا و ...
25,000تومان
21,250تومان
20% تخفیف
قورمه
هات داگ تنوری
هات داگ، ژامبون مرغ و گوشت، پنیر پروسس، قارچ، فلفل دلمه ای و .
16,000تومان
14,400تومان
20% تخفیف
قورمه
برگر مخصوص میگ میگ
برگر مخصوص، راسته گوساله، پنیر پروسس، قارچ، فیله سوخاری مرغ
25,000تومان
22,500تومان
20% تخفیف
قورمه
استیک برگر
برگر مخصوص، استیک، پنیر موزارلا و ...
22,000تومان
19,800تومان
20% تخفیف
قورمه
ماشروم برگر
برگر مخصوص، قارچ، پنیر موزارلا و ...
19,000تومان
17,100تومان
20% تخفیف
قورمه
میکس برگر
برگر مخصوص، پنیر موزارلا، فیله مرغ و ...
22,000تومان
19,800تومان
20% تخفیف
قورمه
رویال برگر
برگر مخصوص، ژامبون، پنیر موزارلا و ...
20,000تومان
18,000تومان
20% تخفیف
قورمه
هات داگ پنیری
هات داگ پنیری و ...
13,000تومان
11,700تومان
20% تخفیف
قورمه
ژامبون گوشت سرد
12,000تومان
10,800تومان
20% تخفیف
قورمه
ژامبون مرغ سرد
12,000تومان
10,800تومان
سوخاری

20% تخفیف
قورمه
مرغ سوخاری 2 تکه
2 تکه اسپایسی
19,000تومان
16,150تومان
20% تخفیف
قورمه
مرغ سوخاری 3 تکه
3 تکه اسپایسی
25,000تومان
22,500تومان
20% تخفیف
قورمه
قارچ سوخاری
8,000تومان
7,200تومان
20% تخفیف
قورمه
پیاز حلقه ای
8,000تومان
7,200تومان
پیش غذا

20% تخفیف
قورمه
سیب زمینی مخصوص
11,000تومان
9,900تومان
20% تخفیف
قورمه
سیب زمینی
8,000تومان
7,200تومان
20% تخفیف
قورمه
سالاد کلم
3,000تومان
2,700تومان
20% تخفیف
قورمه
سالاد فصل
8,000تومان
7,200تومان
20% تخفیف
قورمه
سالاد پاستا
10,000تومان
9,000تومان
نوشیدنی

قورمه
نوشابه قوطی
قورمه
نوشابه شیشه ای
قورمه
نوشابه خانواده
قورمه
آب معدنی بزرگ
قورمه
آب معدنی کوچک
قورمه
دوغ قوطی