برگر بار

کیانپارس، خیابان 17 شرقی، بین مارون و کرخه

حداقل مبلغ سفارش: 30000 تومان

restaurant-logo

برگر بار


قورمه

اسپشیال آنیون

برگر 280 گرم با پیاز سرخ شده و سه ورق پنیر گودا_سیب رمینی_نوشیدنی

63,000تومان
قورمه

اسپشیال بیکن

سه عدد برگر بیکن با سه عدد پنیر گودا_سیب زمینی_نوشیدنی

68,000تومان

قورمه

برگر

220 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

29,000تومان
قورمه

چیز برگر

220 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر گودا

31,000تومان
قورمه

کلاسیک برگر

220 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، پنیر پستو، سس مخصوص، پیاز، جعفری

32,000تومان
قورمه

آنیون برگر

220 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پیاز کاراملی، پنیر

33,000تومان
قورمه

ماشروم برگر

220 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، قارچ، پنیر گودا

33,000تومان
قورمه

چیزلاور برگر

220 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر گودا، پنیر پستو

33,000تومان
قورمه

بیکن برگر

220 گرم گوشت گوساله، بیکن، کاهو، خیارشور، گوجه

35,000تومان
قورمه

دوبل برگر

220 گرم گوشت گوساله دوبل، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، 2 عدد پنیر گودا

43,000تومان
قورمه

بیکن برگر با قارچ

37,000تومان
قورمه

دوبل چیز برگر 440 گرم

دو عدد برگر220 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص،3عدد پنیر گودا

49,000تومان

قورمه

برگر

150 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

21,000تومان
قورمه

چیز برگر

150 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر گودا

23,000تومان
قورمه

کلاسیک برگر

150 گرم گوشت گوساله، خیارشور، پنیر پستو، گوجه، سس مخصوص، پیاز، جعفری

24,000تومان
قورمه

آنیون برگر

150 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پیاز کاراملی، پنیر

25,000تومان
قورمه

ماشروم برگر

150 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، قارچ، پنیر گودا

25,000تومان
قورمه

چیزلاور برگر

150 گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر گودا، پنیر پستو

25,000تومان
قورمه

بیکن برگر

150 گرم گوشت گوساله، بیکن، کاهو، خیارشور، گوجه

27,000تومان
قورمه

دوبل برگر

150 گرم گوشت گوساله دوبل، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، 2 عدد پنیر گودا

33,000تومان
قورمه

بیکن برگر با قارچ

29,000تومان
قورمه

دوبل چیز برگر 300گرم

دو عدد برگر150گرم گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص،سه عددپنیر گودا

38,000تومان

قورمه

ویژه برگر بار

فیله سوخاری، بیکن، گوشت گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر گودا

41,000تومان
قورمه

اسپیشال آنیون برگر

برگر 280 گرم، پیاز کاراملی، 1 پرس سیب زمینی، نوشابه

52,000تومان
قورمه

اسپیشال بیکن برگر

برگر 280 گرم، بیکن، 1 پرس سیب زمینی، نوشابه

56,000تومان
قورمه

ساندویچ فیله سوخاری

فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

19,000تومان
قورمه

چیکن برگر

فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، سس مخصوص

19,000تومان

قورمه

فیله سوخاری 4 تیکه

28,000تومان
قورمه

سالاد سزار

29,000تومان
قورمه

سالاد فصل

13,000تومان
قورمه

سیب ویژه

29,000تومان
قورمه

سیب ساده

14,000تومان

قورمه

نوشابه قوطی

3,000تومان
قورمه

دوغ قوطی

4,000تومان
قورمه

دلستر

3,500تومان
قورمه

آب معدنی کوچک

1,500تومان