فست فود شادمز

فرهنگ شهر، خیابان کشاورز، بین ارس و دنیا

حداقل مبلغ سفارش: 15000 تومان

restaurant-logo

فست فود شادمز

بسته است

قورمه

اسنک

14,000تومان
قورمه

اسنک گوشت و مرغ

18,000تومان

قورمه

پیتزا ویژه شادمز (یک نفره)

22,000تومان
قورمه

پیتزا ویژه شادمز (دو نفره)

30,000تومان
قورمه

پیتزا ویژه شادمز (خانواده)

50,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)

22,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

30,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (خانواده)

48,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

20,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)

28,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (خانواده)

45,000تومان
قورمه

پیتزا مخلوط (یک نفره)

15,000تومان
قورمه

پیتزا مخلوط (دو نفره)

22,000تومان
قورمه

پیتزا مخلوط (خانواده)

42,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

15,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

22,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (خانواده)

42,000تومان
قورمه

پیتزا یونانی (یک نفره)

19,000تومان
قورمه

پیتزا یونانی (دو نفره)

28,000تومان
قورمه

پیتزا یونانی (خانواده)

44,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکی (یک نفره)

17,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکی (دو نفره)

25,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکی (خانواده)

42,000تومان
قورمه

پیتزا قارچ و پنیر (یک نفره)

14,000تومان
قورمه

پیتزا قارچ و پنیر (دو نفره)

20,000تومان
قورمه

پیتزا قارچ و پنیر (خانواده)

37,000تومان
قورمه

پیتزا سوسیس و پنیر (یک نفره)

15,000تومان
قورمه

پیتزا سوسیس و پنیر (دو نفره)

22,000تومان
قورمه

پیتزا سوسیس و پنیر (خانواده)

39,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (یک نفره)

18,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (دو نفره)

25,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (خانواده)

43,000تومان
قورمه

پیتزا چهار فصل (یک نفره)

20,000تومان
قورمه

پیتزا چهار فصل (دو نفره)

28,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (یک نفره)

20,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص(دو نفره)

27,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (خانواده)

45,000تومان

قورمه

همبرگر ویژه دست ساز

22,000تومان
قورمه

دوبل برگر ویژه دست ساز

29,000تومان
قورمه

زاپاتا

24,000تومان
قورمه

بیگ مگ

20,000تومان
قورمه

قارچ برگر

10,000تومان
قورمه

چیز برگر

12,000تومان
قورمه

بانی برگر

9,000تومان
قورمه

رویال برگر

12,000تومان
قورمه

ژامبون مرغ تنوری با قارچ و پنیر

16,000تومان
قورمه

ژامبون گوشت تنوری با قارچ و پنیر

16,000تومان
قورمه

کالباس گوشت سرد

12,000تومان
قورمه

کالباس مرغ سرد

12,000تومان
قورمه

هات داگ

10,000تومان
قورمه

هات داگ ویژه

16,000تومان
قورمه

کوکتل پنیری

11,000تومان
قورمه

ساندویچ مرغ

18,000تومان
قورمه

بندری با قارچ و پنیر

12,000تومان

قورمه

سیب زمینی

10,000تومان
قورمه

سیب پنیر

14,000تومان
قورمه

سیب پنیر قارچ

16,000تومان
قورمه

نان سیر

12,000تومان
قورمه

سالاد پاستا

7,000تومان
قورمه

سالاد اندونزی

7,000تومان
قورمه

سیب زمینی ویژه شادمز

18,000تومان

قورمه

نوشابه بطری

2,000تومان
قورمه

دوغ بطری

1,500تومان
قورمه

نوشابه خانواده

5,000تومان
قورمه

دوغ خانواده

5,000تومان
قورمه

دلستر خانواده

5,000تومان