فست فود شادمز

فرهنگ شهر، خیابان کشاورز، بین ارس و دنیا

حداقل مبلغ سفارش: 15000 تومان

restaurant-logo

فست فود شادمز

بسته است

قورمه

پیتزا ویژه شادمز (یک نفره)

20,000تومان
قورمه

پیتزا ویژه شادمز (دو نفره)

27,000تومان
قورمه

پیتزا ویژه شادمز (خانواده)

43,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)

20,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

27,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (خانواده)

43,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

18,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)

25,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (خانواده)

40,000تومان
قورمه

پیتزا مخلوط (یک نفره)

14,000تومان
قورمه

پیتزا مخلوط (دو نفره)

20,000تومان
قورمه

پیتزا مخلوط (خانواده)

37,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

13,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

19,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (خانواده)

33,000تومان
قورمه

پیتزا یونانی (یک نفره)

16,000تومان
قورمه

پیتزا یونانی (دو نفره)

23,000تومان
قورمه

پیتزا یونانی (خانواده)

38,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکی (یک نفره)

14,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکی (دو نفره)

19,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکی (خانواده)

33,000تومان
قورمه

پیتزا قارچ و پنیر (یک نفره)

12,000تومان
قورمه

پیتزا قارچ و پنیر (دو نفره)

16,000تومان
قورمه

پیتزا قارچ و پنیر (خانواده)

30,000تومان
قورمه

پیتزا سوسیس و پنیر (یک نفره)

13,000تومان
قورمه

پیتزا سوسیس و پنیر (دو نفره)

19,000تومان
قورمه

پیتزا سوسیس و پنیر (خانواده)

33,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (یک نفره)

18,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (دو نفره)

23,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (خانواده)

38,000تومان
قورمه

پیتزا چهار فصل (یک نفره)

17,000تومان
قورمه

پیتزا چهار فصل (دو نفره)

25,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (یک نفره)

18,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص(دو نفره)

25,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (خانواده)

40,000تومان

قورمه

همبرگر ویژه دست ساز

18,000تومان
قورمه

دوبل برگر ویژه دست ساز

27,000تومان
قورمه

زاپاتا

20,000تومان
قورمه

بیگ مگ

17,000تومان
قورمه

قارچ برگر

9,000تومان
قورمه

چیز برگر

10,000تومان
قورمه

بانی برگر

8,000تومان
قورمه

رویال برگر

10,000تومان
قورمه

ژامبون مرغ تنوری با قارچ و پنیر

14,000تومان
قورمه

ژامبون گوشت تنوری با قارچ و پنیر

14,000تومان
قورمه

کالباس گوشت سرد

10,000تومان
قورمه

کالباس مرغ سرد

10,000تومان
قورمه

هات داگ

9,000تومان
قورمه

هات داگ ویژه

12,000تومان
قورمه

کوکتل پنیری

9,000تومان
قورمه

ساندویچ مرغ

15,000تومان
قورمه

بندری

7,000تومان
قورمه

بندری با قارچ و پنیر

10,000تومان

قورمه

مرغ سوخاری 3 تکه

20,000تومان
قورمه

مرغ سوخاری 4 تکه

25,000تومان
قورمه

قارچ سوخاری

12,000تومان
قورمه

اسنک

12,000تومان
قورمه

اسنک گوشت و مرغ

16,000تومان
قورمه

بشقاب ناگت

22,000تومان

قورمه

سیب زمینی

10,000تومان
قورمه

سیب پنیر

14,000تومان
قورمه

سیب پنیر قارچ

16,000تومان
قورمه

نان سیر

7,000تومان
قورمه

سیب زمینی ویژه شادمز

18,000تومان
قورمه
ناموجود

سالاد پاستا

5,000تومان
قورمه
ناموجود

سالاد اندونزی

5,000تومان

قورمه

نوشابه بطری

2,000تومان
قورمه

دوغ بطری

1,500تومان
قورمه

نوشابه خانواده

5,000تومان
قورمه

دوغ خانواده

5,000تومان
قورمه

دلستر خانواده

5,000تومان