ارباب برگر

کوروش، خیابان دانیال، خیابان اصلی مریم

حداقل مبلغ سفارش: 30000 تومان

restaurant-logo

ارباب برگر

بسته است

قورمه

چیز برگر

17,000تومان
قورمه

چیزبرگر با ژامبون

20,000تومان
قورمه

دوبل برگر

28,000تومان
قورمه

دو برگر ( دو نفره)

37,000تومان
قورمه

سه برگر ( دو نفره)

44,000تومان
قورمه

چهار برگر ( دو نفره)

52,000تومان

قورمه

سیب زمینی ویژه

12,000تومان
قورمه

سیب زمینی

8,000تومان
قورمه

نوشابه قوطی

3,000تومان