باماهاس ساندویچ

کیانپارس، خیابان 13 شرقی، بعد از استخر هلال

حداقل مبلغ سفارش: 15000 تومان

ساندویچ سرد

قورمه
ساندویچ بیکن/بره (تک نفره)
بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان
قورمه
ساندویچ بیکن/بره (کوچک)
بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس (تک نفره)
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس (تک نفره)
بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، چیپس
قورمه
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس (کوچک)
بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، چیپس
قورمه
ساندویچ هالوچیزکن (تک نفره)
بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، هالوپینو
قورمه
ساندویچ هالوچیزکن (کوچک)
بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، هالوپینو
ساندویچ هیولا بیکن (تک نفره)
ساندویچ هیولا بیکن (تک نفره)
بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، ژامبون مرغ 90% میکائیلیان، چیپس
قورمه
ساندویچ هیولا بیکن (کوچک)
بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، ژامبون مرغ 90% میکائیلیان، چیپس
قورمه
ساندویچ ژامبون مرغ (تک نفره)
ژامبون مرغ 90% میکائیلیان
قورمه
ساندویچ ژامبون مرغ (کوچک)
ژامبون مرغ 90% میکائیلیان
ساندویچ مخلوط (تک نفره)
ساندویچ مخلوط (تک نفره)
بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، ژامبون مرغ 90% میکائیلیان، ژامبون گوشت 90%
قورمه
ساندویچ مخلوط (کوچک)
بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، ژامبون مرغ 90% میکائیلیان، ژامبون گوشت 90%
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (تک نفره)
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (تک نفره)
90 % میکائیلیان
قورمه
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (کوچک)
ژامبون مرغ 90% میکائیلیان، تکه های ژامبون مرغ و بیکن
ساندویچ گرم

قورمه
ساندویچ کوکتل آرژانتینی (تک نفره)
کوکتل بخارپز ممتاز میکائیلیان
قورمه
ساندویچ کوکتل آرژانتینی (کوچک)
کوکتل بخارپز ممتاز میکائیلیان
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی (تک نفره)
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی (تک نفره)
کوکتل بخارپز ممتاز میکائیلیان، چیپس، پنیر
قورمه
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی (کوچک)
کوکتل بخارپز ممتاز میکائیلیان، چیپس، پنیر
قورمه
ناموجود
ساندویچ فیله پیچ تنوری (تک نفره)
قورمه
ناموجود
ساندویچ فیله پیچ تنوری (کوچک)
سس

سس مخصوص باماهاس
سس مخصوص باماهاس
نوشیدنی

نوشابه قوطی
نوشابه قوطی
نوشابه شیشه ای
نوشابه شیشه ای
قورمه
باربیکن
قورمه
آب معدنی کوچک