باماهاس ساندویچ

کیانپارس، خیابان 13 شرقی، بعد از استخر هلال

حداقل مبلغ سفارش: 15000 تومان

restaurant-logo

باماهاس ساندویچ


قورمه

ساندویچ بیکن/بره (تک نفره)

بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان

34,500تومان
قورمه

ساندویچ بیکن/بره (کوچک)

بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان

24,000تومان
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس (تک نفره)

ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس (تک نفره)

بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، چیپس

38,000تومان
قورمه

ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس (کوچک)

بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، چیپس

26,000تومان
قورمه

ساندویچ هالوچیزکن (تک نفره)

بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، هالوپینو

37,000تومان
قورمه

ساندویچ هالوچیزکن (کوچک)

بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، هالوپینو

26,000تومان
ساندویچ هیولا بیکن (تک نفره)

ساندویچ هیولا بیکن (تک نفره)

بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، ژامبون مرغ 90% میکائیلیان، چیپس

49,000تومان
قورمه

ساندویچ هیولا بیکن (کوچک)

بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، ژامبون مرغ 90% میکائیلیان، چیپس

34,000تومان
قورمه

ساندویچ ژامبون مرغ (تک نفره)

ژامبون مرغ 90% میکائیلیان

26,000تومان
قورمه

ساندویچ ژامبون مرغ (کوچک)

ژامبون مرغ 90% میکائیلیان

18,000تومان
ساندویچ مخلوط (تک نفره)

ساندویچ مخلوط (تک نفره)

بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، ژامبون مرغ 90% میکائیلیان، ژامبون گوشت 90%

28,500تومان
قورمه

ساندویچ مخلوط (کوچک)

بیکن بره 90% میکائیلیان، بیکن گوشت 90% میکائیلیان، ژامبون مرغ 90% میکائیلیان، ژامبون گوشت 90%

20,000تومان
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (تک نفره)

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (تک نفره)

90 % میکائیلیان

27,500تومان
قورمه

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (کوچک)

ژامبون مرغ 90% میکائیلیان، تکه های ژامبون مرغ و بیکن

19,500تومان

قورمه

ساندویچ کوکتل آرژانتینی (تک نفره)

کوکتل بخارپز ممتاز میکائیلیان

28,500تومان
قورمه

ساندویچ کوکتل آرژانتینی (کوچک)

کوکتل بخارپز ممتاز میکائیلیان

19,500تومان
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی (تک نفره)

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی (تک نفره)

کوکتل بخارپز ممتاز میکائیلیان، چیپس، پنیر

32,000تومان
قورمه

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی (کوچک)

کوکتل بخارپز ممتاز میکائیلیان، چیپس، پنیر

22,500تومان
قورمه

ساندویچ فیله پیچ تنوری (تک نفره)

36,500تومان
قورمه

ساندویچ فیله پیچ تنوری (کوچک)

25,500تومان
قورمه

شکارچیان نود و هشت(کوچک)

طبخ مخصوص باماهاس سوسیس چوریتسو لذیذ

28,000تومان
قورمه

شکارچیان نود و هشت(تک نفره)

طبخ مخصوص باماهاس سوسیس چوریتسو لذیذ

39,000تومان

سس مخصوص باماهاس

سس مخصوص باماهاس

2,000تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی

3,000تومان
نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای

2,500تومان
قورمه

باربیکن

3,000تومان
قورمه

آب معدنی کوچک

1,500تومان