فست فود نیکشام پلاس

زیتون کارمندی، خیابان کمیل، بین زیتون و زیبا

حداقل مبلغ سفارش: 20000 تومان

اسنک

قورمه
اسنک گوشت (بدون کالباس)
گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک مرغ (بدون کالباس)
مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک میکس (بدون کالباس)
مرغ گریل، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک بوقلمون (بدون کالباس)
بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک تانگو
زبان، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک گوشت و قارچ
گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک سبزیجات
سبزیجات گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک رست بیف
کالباس میکس، گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک تنوری ژیگو
کالباس میکس، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک تنوری میکس
کالباس میکس، مرغ گریل، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک تنوری مرغ
کالباس میکس، مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک تنوری بوقلمون
کالباس میکس، بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک تنوری پپرونی
کالباس میکس، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک سالامی تنوری
کالباس میکس، سالامی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک تنوری مخصوص
کالباس میکس، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
قورمه
اسنک کالازونه
کالباس میکس، فلفل هندی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پاستا

قورمه
پنه راگو
گوشت فیله، قارچ، سس بشامل، پاستا، پنیر کبابی
قورمه
چیکن آلفردو
مرغ گریل شده، قارچ، سس بشامل، پاستا، پنیر کبابی
قورمه
لازانیا
گوشت، قارچ، سس بشامل، ذرت، فلفل دلمه
قورمه
پاستا اسکوتا
ژامبون، قارچ، گوجه فرنگی، سبزیجات، سس مخصوص
قورمه
پاستا بشامل
پاستا، سبزیجات مخلوط، قارچ، سس بشامل، پنیر کبابی
غذاهای پرسی

قورمه
استیک مرغ فرانسوی
سینه کامل مرغ یک عدد، سبزیجات گریل شده، سس قارچ
قورمه
خوراک زبان
زبان، پیاز و جعفری، قارچ، سیب زمینی، سالاد، سس قارچ
قورمه
خوراک کامباس
میگو، سبزیجات گریل شده
قورمه
سام گریل فرانسوی
سینه مرغ گریل شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد
قورمه
بیف استراگانوف
گوشت استیک، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پارمسان
قورمه
چیکن استراگانوف
فیله مرغ گریل، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پارمسان
قورمه
خوراک مرغ رژیمی
مرغ گریل، سبزیجات گریل شده میکس
قورمه
خوراک گوشت رژیمی
گوشت استیکی، سبزیجات گریل شده میکس
قورمه
خوراک سبزیجات رژیمی
میکس همه سبزیجات موجود
قورمه
دیس مخصوص
استیک مرغ، دنده کباب، گوشت و مرغ گریل، برنج مکزیکی، سالاد
قورمه
خوراک مرغ پستو
مرغ گریل، سبزیجات مخلوط، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پارمسان
قورمه
ناموجود
استیک گوشت فرانسوی
گوشت گرم استیکی گریل شده، سالاد، سس قارچ
پیتزا

قورمه
پیتزا چیلی چیکن (یک نفره)
فیله مرغ گریل، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا چیلی چیکن (دو نفره)
فیله مرغ گریل، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)
گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)
گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)
مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)
مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا تانگو (یک نفره)
زبان، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا تانگو (دو نفره)
زبان، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا بوقلمون (یک نفره)
بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا بوقلمون (دو نفره)
بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا مخصوص (یک نفره)
ژامبون میکس، کوکتل، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا مخصوص (دو نفره)
ژامبون میکس، کوکتل، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا مخلوط (یک نفره)
ژامبون میکس، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا مخلوط (دو نفره)
ژامبون میکس، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا سالامی (یک نفره)
ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا سالامی (دو نفره)
ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا پپرونی (یک نفره)
پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا پپرونی (دو نفره)
پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا مکزیکال (یک نفره)
پپرونی، ژامبون میکس، فلفل هالوپینو، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا مکزیکال (دو نفره)
پپرونی، ژامبون میکس، فلفل هالوپینو، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا دریایی (یک نفره)
سبزیجات میکس گریل، میگو، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا دریایی (دو نفره)
سبزیجات میکس گریل، میگو، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
سبزیجات میکس گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
سبزیجات میکس گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
مخصوص پلاس (یک نفره)
ژامبون میکس، فیله مرغ، گوشت استیکی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
مخصوص پلاس (دو نفره)
ژامبون میکس، فیله مرغ، گوشت استیکی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا سانتانا (یک نفره)
گوشت استیکی، قارچ، پنیر میکس
قورمه
پیتزا سانتانا (دو نفره)
گوشت استیکی، قارچ، پنیر میکس
قورمه
پیتزا مکزیکو (یک نفره)
گوشت چرخ کرده، سس تند، قارچ، پنیر میکس
قورمه
پیتزا مکزیکو (دو نفره)
گوشت چرخ کرده، سس تند، قارچ، پنیر میکس
قورمه
پیتزا کاپری (یک نفره)
ژامبون میکس 90 درصد، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا کاپری (دو نفره)
ژامبون میکس 90 درصد، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
میکس پلاس (یک نفره)
گوشت استیک، فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
میکس پلاس (دو نفره)
گوشت استیک، فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا رست بیف (یک نفره)
گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر میکس
قورمه
پیتزا رست بیف (دو نفره)
گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر میکس
قورمه
پیتزا چیلی بیف (یک نفره)
گوشت استیک، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
قورمه
پیتزا چیلی بیف (دو نفره)
گوشت استیک، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
ساندویچ

قورمه
تستادو
گوشت استیک، فیله مرغ گریل، قارچ، پنیر، سس
قورمه
رست بیف
گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، سس
قورمه
استیک کاربرونو
گوشت استیک، قارچ، فلفل هالومی، پنیر، سس
قورمه
بیف مکزیکی
گوشت استیک، سبزیجات گریل شده، قارچ، پنیر، سس چیلی
قورمه
بیگ چیف
فیله سوخاری، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، سس
قورمه
فیله مرغ سوخاری
فیله سوخاری، قارچ، پنیر، سس
قورمه
بوقلمون
بوقلمون فرآوری شده، قارچ، پنیر، سس
قورمه
هات چیز چیلی
هات داگ کبابی، قارچ، پنیر، سس چیلی
قورمه
هات داگ بلغاری
هات داگ کبابی، قارچ، پنیر، سس
قورمه
چیکن چیز
فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس
قورمه
ژامبون گوشت تنوری
ژامبون گوشت 90 درصد، قارچ، پنیر، سس
قورمه
زبان
زبان، جعفری، قارچ، پنیر چدار، سس
قورمه
ژامبون گوشت سرد
ژامبون گوشت، کاهو، خیار شور، گوجه، سس کلد
قورمه
ژامبون مرغ سرد
ژامبون مرغ، کاهو، خیار شور، گوجه، سس کلد
برگر

قورمه
پاناکوتا برگر
گوشت گرم 150 گرم، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس
قورمه
همبرگر
گوشت گرم 150 گرم، مخلفات، سس
قورمه
چیز برگر
گوشت گرم 150 گرم، پنیر میکس، مخلفات، سس
قورمه
ماشروم برگر
گوشت گرم 150 گرم، قارچ، پنیر، سس
قورمه
دوبل برگر
گوشت گرم 300 گرم، قارچ، پنیر، سس
قورمه
مرغ برگر
فیله مرغ، قارچ، پنیر، سس
سوخاری

قورمه
خوراک مرغ سوخاری
فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد
قورمه
سوخاری 2 تکه
2 عدد ران سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد
قورمه
سوخاری 3 تکه
3 عدد ران سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد

30,000تومان