فست فود نیکشام پلاس

زیتون کارمندی، خیابان کمیل، بین زیتون و زیبا

حداقل مبلغ سفارش: 20000 تومان

restaurant-logo

فست فود نیکشام پلاس


قورمه

اسنک گوشت (بدون کالباس)

گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

29,000تومان
قورمه

اسنک مرغ (بدون کالباس)

مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

29,000تومان
قورمه

اسنک میکس (بدون کالباس)

مرغ گریل، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

29,000تومان
قورمه

اسنک بوقلمون (بدون کالباس)

بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

30,000تومان
قورمه

اسنک تانگو

زبان، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

30,000تومان
قورمه

اسنک گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

29,000تومان
قورمه

اسنک سبزیجات

سبزیجات گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

20,000تومان
قورمه

اسنک رست بیف

کالباس میکس، گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

28,000تومان
قورمه

اسنک تنوری ژیگو

کالباس میکس، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

28,000تومان
قورمه

اسنک تنوری میکس

کالباس میکس، مرغ گریل، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

28,000تومان
قورمه

اسنک تنوری مرغ

کالباس میکس، مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

28,000تومان
قورمه

اسنک تنوری بوقلمون

کالباس میکس، بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

29,000تومان
قورمه

اسنک تنوری پپرونی

کالباس میکس، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

25,000تومان
قورمه

اسنک سالامی تنوری

کالباس میکس، سالامی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

26,000تومان
قورمه

اسنک تنوری مخصوص

کالباس میکس، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

23,000تومان
قورمه

اسنک کالازونه

کالباس میکس، فلفل هندی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر

23,000تومان

قورمه

پنه راگو

گوشت فیله، قارچ، سس بشامل، پاستا، پنیر کبابی

33,000تومان
قورمه

چیکن آلفردو

مرغ گریل شده، قارچ، سس بشامل، پاستا، پنیر کبابی

33,000تومان
قورمه

لازانیا

گوشت، قارچ، سس بشامل، ذرت، فلفل دلمه

27,000تومان
قورمه

پاستا اسکوتا

ژامبون، قارچ، گوجه فرنگی، سبزیجات، سس مخصوص

30,000تومان
قورمه

پاستا بشامل

پاستا، سبزیجات مخلوط، قارچ، سس بشامل، پنیر کبابی

27,000تومان

قورمه

استیک گوشت فرانسوی

گوشت گرم استیکی گریل شده، سالاد، سس قارچ

95,000تومان
قورمه

استیک مرغ فرانسوی

سینه کامل مرغ یک عدد، سبزیجات گریل شده، سس قارچ

35,000تومان
قورمه

خوراک زبان

زبان، پیاز و جعفری، قارچ، سیب زمینی، سالاد، سس قارچ

55,000تومان
قورمه

خوراک کامباس

میگو، سبزیجات گریل شده

39,000تومان
قورمه

سام گریل فرانسوی

سینه مرغ گریل شده، سیب زمینی سرخ شده، سالاد

35,000تومان
قورمه

بیف استراگانوف

گوشت استیک، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پارمسان

35,000تومان
قورمه

چیکن استراگانوف

فیله مرغ گریل، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پارمسان

32,000تومان
قورمه

خوراک مرغ رژیمی

مرغ گریل، سبزیجات گریل شده میکس

30,000تومان
قورمه

خوراک گوشت رژیمی

گوشت استیکی_سبزیجات گریل شده میکس

32,000تومان
قورمه

خوراک سبزیجات رژیمی

میکس همه سبزیجات موجود

23,000تومان
قورمه

دیس مخصوص

استیک مرغ، دنده کباب، گوشت و مرغ گریل، برنج مکزیکی، سالاد

60,000تومان
قورمه

خوراک مرغ پستو

مرغ گریل، سبزیجات مخلوط، سیب زمینی سرخ شده، پنیر پارمسان

32,000تومان

قورمه

پیتزا چیلی چیکن (یک نفره)

فیله مرغ گریل، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

32,000تومان
قورمه

پیتزا چیلی چیکن (دو نفره)

فیله مرغ گریل، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

43,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)

گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

30,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

40,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

31,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)

مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

42,000تومان
قورمه

پیتزا تانگو (یک نفره)

زبان، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

35,000تومان
قورمه

پیتزا تانگو (دو نفره)

زبان، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

45,000تومان
قورمه

پیتزا بوقلمون (یک نفره)

بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

34,000تومان
قورمه

پیتزا بوقلمون (دو نفره)

بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

45,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (یک نفره)

ژامبون میکس، کوکتل، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

28,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (دو نفره)

ژامبون میکس، کوکتل، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

38,000تومان
قورمه

پیتزا مخلوط (یک نفره)

ژامبون میکس، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

28,000تومان
قورمه

پیتزا مخلوط (دو نفره)

ژامبون میکس، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

38,000تومان
قورمه

پیتزا سالامی (یک نفره)

ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

29,000تومان
قورمه

پیتزا سالامی (دو نفره)

ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

40,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (یک نفره)

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

28,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (دو نفره)

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

40,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکال (یک نفره)

پپرونی، ژامبون میکس، فلفل هالوپینو، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

29,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکال (دو نفره)

پپرونی، ژامبون میکس، فلفل هالوپینو، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

40,000تومان
قورمه

پیتزا دریایی (یک نفره)

سبزیجات میکس گریل، میگو، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

30,000تومان
قورمه

پیتزا دریایی (دو نفره)

سبزیجات میکس گریل، میگو، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

40,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

سبزیجات میکس گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

20,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

سبزیجات میکس گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

30,000تومان
قورمه

مخصوص پلاس (یک نفره)

ژامبون میکس، فیله مرغ، گوشت استیکی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

31,000تومان
قورمه

مخصوص پلاس (دو نفره)

ژامبون میکس، فیله مرغ، گوشت استیکی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

39,000تومان
قورمه

پیتزا سانتانا (یک نفره)

گوشت استیکی، قارچ، پنیر میکس

32,000تومان
قورمه

پیتزا سانتانا (دو نفره)

گوشت استیکی، قارچ، پنیر میکس

42,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکو (یک نفره)

گوشت چرخ کرده، سس تند، قارچ، پنیر میکس

30,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکو (دو نفره)

گوشت چرخ کرده، سس تند، قارچ، پنیر میکس

41,000تومان
قورمه

پیتزا کاپری (یک نفره)

ژامبون میکس 90 درصد، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

29,000تومان
قورمه

پیتزا کاپری (دو نفره)

ژامبون میکس 90 درصد، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

38,000تومان
قورمه

میکس پلاس (یک نفره)

گوشت استیک، فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

32,000تومان
قورمه

میکس پلاس (دو نفره)

گوشت استیک، فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

43,000تومان
قورمه

پیتزا رست بیف (یک نفره)

گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر میکس

35,000تومان
قورمه

پیتزا رست بیف (دو نفره)

گوشت رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر میکس

46,000تومان
قورمه

پیتزا چیلی بیف (یک نفره)

گوشت استیک، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

32,000تومان
قورمه

پیتزا چیلی بیف (دو نفره)

گوشت استیک، سس تند، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس

43,000تومان

قورمه

کباب ترکی

گوشت _مرغ_میگو(یکی از سه مورد قابل استفاده هست)

35,000تومان
قورمه

تستادو

گوشت استیک، فیله مرغ گریل، قارچ، پنیر، سس

35,000تومان
قورمه

رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، سس

35,000تومان
قورمه

استیک کاربرونو

گوشت استیک، قارچ، فلفل هالومی، پنیر، سس

33,000تومان
قورمه

بیف مکزیکی

گوشت استیک، سبزیجات گریل شده، قارچ، پنیر، سس چیلی

33,000تومان
قورمه

بیگ چیف

فیله سوخاری، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، سس

33,000تومان
قورمه

فیله مرغ سوخاری

فیله سوخاری، قارچ، پنیر، سس

30,000تومان
قورمه

بوقلمون

بوقلمون فرآوری شده، قارچ، پنیر، سس

35,000تومان
قورمه

هات چیز چیلی

هات داگ کبابی، قارچ، پنیر، سس چیلی

25,000تومان
قورمه

هات داگ بلغاری

هات داگ کبابی، قارچ، پنیر، سس

24,000تومان
قورمه

چیکن چیز

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس

28,000تومان
قورمه

ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت 90 درصد، قارچ، پنیر، سس

25,000تومان
قورمه

زبان

زبان، جعفری، قارچ، پنیر چدار، سس

35,000تومان
قورمه

ژامبون گوشت سرد

ژامبون گوشت، کاهو، خیار شور، گوجه، سس کلد

20,000تومان
قورمه

ژامبون مرغ سرد

ژامبون مرغ، کاهو، خیار شور، گوجه، سس کلد

20,000تومان

قورمه

پاناکوتا برگر

گوشت گرم 150 گرم، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس

35,000تومان
قورمه

همبرگر

گوشت گرم 150 گرم، مخلفات، سس

23,000تومان
قورمه

چیز برگر

گوشت گرم 150 گرم، پنیر میکس، مخلفات، سس

26,000تومان
قورمه

ماشروم برگر

گوشت گرم 150 گرم، قارچ، پنیر، سس

28,000تومان
قورمه

دوبل برگر

گوشت گرم 300 گرم، قارچ، پنیر، سس

35,000تومان
قورمه

مرغ برگر

فیله مرغ، قارچ، پنیر، سس

27,000تومان

قورمه

خوراک مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد

33,000تومان
قورمه

سوخاری 2 تکه

2 عدد ران سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد

29,000تومان
قورمه

سوخاری 3 تکه

3 عدد ران سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد

33,000تومان
قورمه

کتف و بال سوخاری

کتف و بال، سیب زمینی سرخ شده، سالاد

31,000تومان
قورمه

اسکالپ مرغ

سینه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد

31,000تومان

قورمه

زرشک پلو با مرغ

25,000تومان
قورمه

پاچینی مرغ با برنج

25,000تومان
قورمه

چلو کباب کوبیده

35,000تومان
قورمه

چلو کباب برگ

55,000تومان
قورمه

چلو کباب سلطانی

60,000تومان
قورمه

چلو کباب وزیری

41,000تومان
قورمه

چلو جوجه بدون استخوان

30,000تومان
قورمه

چلو جوجه با استخوان

33,000تومان
قورمه

چلو خورشت قورمه سبزی

24,000تومان
قورمه

خوراک کوبیده 2 سیخ

30,000تومان
قورمه

خوراک کوبیده 3 سیخ

45,000تومان
قورمه

خوراک جوجه با استخوان

27,000تومان
قورمه

خوراک جوجه بدون استخوان

27,000تومان

قورمه

سالاد چاینیز

25,000تومان
قورمه

سوپ جو

12,000تومان
قورمه

سالاد میکس پلاس

کاهوی فرانسوی، سبزیجات میکس، گوشت و مرغ گریل شده، پنیر کبابی، سس رژیمی

32,000تومان
قورمه

سالاد سیزر

کاهوی فرانسوی، سبزیجات مخلوط، مرغ گریل شده، سس سیزر

30,000تومان
قورمه

سالاد یونانی

کاهوی فرانسوی، سبزیجات میکس، گوشت استیکی، نان تست، پنیر پارمسان، سس سوان لایو

30,000تومان
قورمه

سالاد لبنانی

کاهوی فرانسوی، سبزیجات میکس، گوشت استیکی، نان تست، پنیر پارمسان، سس لمون و بالزامیک

30,000تومان
قورمه

سالاد مرغ تند

کاهوی فرانسوی، سبزیجات میکس، فیله مرغ تند، سس چیلی

29,000تومان
قورمه

سالاد مکزیکی

کاهوی فرانسوی، سبزیجات میکس، فیله سوخاری، چیپس، سس لمون و چیلی

30,000تومان
قورمه

سالاد سبزیجات

کاهوی فرانسوی، میکس همه سبزیجات موجود، سس لمون

25,000تومان
قورمه

سالاد کارتافل

ماکارونی، سس مخصوص، کاهوی فرانسوی، سبزیجات مخلوط، سیب زمینی

27,000تومان
قورمه

سالاد آسپارا

کاهوی فرانسوی، سبزیجات میکس، نان تست، پنیر کبابی، میگو گریل شده، سس لمون و بالزامیک

30,000تومان
قورمه

نان سیر

16,000تومان
قورمه

سیب زمینی سرخ شده

12,000تومان
قورمه

سیب پنیر

15,000تومان
قورمه

سیب پنیر بزرگ

18,000تومان

قورمه

آبمیوه

3,000تومان
قورمه

نوشابه قوطی

3,000تومان
قورمه

دلستر

4,000تومان
قورمه

آب معدنی کوچک

1,500تومان
قورمه

هافنبرگ

4,000تومان
قورمه

دوغ سنتی

3,500تومان
قورمه

دوغ قوطی

3,500تومان