غذای بیرون بر ترخون

کیانپارس فلکه اول خیابان وهابی جنوبی بین مهر و آبان

تا 10 %تخفیف

حداقل مبلغ سفارش: 12000 تومان

غذای روز

20% تخفیف
قورمه
ناموجود
استامبولی با گوشت
بابرنج ایرانی
15,000تومان
13,500تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
عدس پلو با گوشت
14,000تومان
13,300تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
لوبیا پلو با گوشت
16,000تومان
15,200تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو خورشت آلو
18,000تومان
17,100تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
ته چین مرغ
17,000تومان
16,150تومان
قورمه
ناموجود
خوراک خورشت مسما
قورمه
ناموجود
چلو خورشت مسما
قورمه
ناموجود
خوراک خورشت آلو
قورمه
ناموجود
پلو میگو
دریایی

قورمه
پلو میگو پفکی
قورمه
خوراک ماهی تیلاپیلا
قورمه
خوراک ماهی شوریده
قورمه
خوراک ماهی قزل آلا
قورمه
ماهی شکم پر
قورمه
خوراک میگو دو پیازه
قورمه
میگو پفکی
قورمه
ماهی تیلا پیلا
قورمه
میگو سوخاری
قورمه
شوید پلو وماهی غزل آلا
قورمه
پلو میگو سوخاری مخصوص
قورمه
سبزی پلو با ماهی(شوریده)
قورمه
سبزی پلو باماهی شکم پر
قورمه
پلو ماهی قزل الا
قورمه
پلو میگو دو پیازه
پیش غذا

قورمه
کشک بادمجان
ماست و خیار
ماست و خیار
قورمه
زیتون پرورده
قورمه
زیتون شور
قورمه
ماست و موسیر
قورمه
ترشی مخلوط
سالاد فصل
ناموجود
سالاد فصل
قورمه
ناموجود
سالاد پاستا
ماکارونی

قورمه
ماکارونی
پلویی

20% تخفیف
زرشک پلو با مرغ سرخ کرده
زرشک پلو با مرغ سرخ کرده
18,000تومان
16,200تومان
20% تخفیف
قورمه
شویدپلو با مرغ سس پز
18,000تومان
16,200تومان
20% تخفیف
قورمه
چلو خورشت قورمه سبزی
17,000تومان
16,150تومان
20% تخفیف
قورمه
چلو خورشت قیمه بادمجان
17,000تومان
16,150تومان
20% تخفیف
قورمه
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
17,000تومان
16,150تومان
20% تخفیف
قورمه
شوید پلو با مرغ سرخ کرده
18,000تومان
17,100تومان
20% تخفیف
قورمه
زرشک پلو با مرغ زعفرانی
18,000تومان
17,100تومان
20% تخفیف
قورمه
زرشک پلو با مرغ سس پز
17,000تومان
16,150تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
زرشک پلو با مرغ (برنج ایرانی)
19,000تومان
18,050تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
شوید پلو با مرغ (برنج ایرانی)
19,000تومان
18,050تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو خورشت قیمه (برنج ایرانی)
همراه سیب زمینی
18,000تومان
17,100تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو خورشت قرمه سبزی (برنج ایرانی)
18,000تومان
17,100تومان
قورمه
شوید پلو
قورمه
برنج خارجی
قورمه
ناموجود
برنج ایرانی
قورمه
ناموجود
شوید پلو ایرانی
کباب

20% تخفیف
چلو جوجه بدون استخوان
چلو جوجه بدون استخوان
23,000تومان
20,700تومان
20% تخفیف
قورمه
چلو کباب مخصوص
24,000تومان
21,600تومان
20% تخفیف
قورمه
چلو کباب بناب تند
25,000تومان
22,500تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو کباب کوبیده 3 سیخ
27,000تومان
24,300تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو کباب برگ
32,000تومان
28,800تومان
20% تخفیف
قورمه
چلو جوجه با استخوان
23,000تومان
21,850تومان
20% تخفیف
قورمه
چلو جوجه مخصوص تند
24,000تومان
22,800تومان
20% تخفیف
قورمه
چلو جوجه نگین دار
24,000تومان
22,800تومان
20% تخفیف
قورمه
چلو کباب تند
23,000تومان
21,850تومان
20% تخفیف
قورمه
چلو کباب نگین دار
25,000تومان
23,750تومان
20% تخفیف
چلو کباب میکس
چلو کباب میکس
28,000تومان
26,600تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو کباب کوبیده (برنج ایرانی)
24,000تومان
22,800تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو کباب بناب (برنج ایرانی)
27,000تومان
25,650تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو کباب میکس (برنج ایرانی)
29,000تومان
27,550تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو جوجه (برنج ایرانی)
24,000تومان
22,800تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو کباب سلطانی
35,000تومان
33,250تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو کباب بختیاری
29,000تومان
27,550تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
مخصوص ترخون با برنج ایرانی
29,000تومان
27,550تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
چلو کباب بناب
24,000تومان
22,800تومان
قورمه
چلو کباب کوبیده
قورمه
ناموجود
چلو کباب نگین دار با برنج ایرانی
قورمه
ناموجود
چلو کباب 3سیخ با برنج ایرانی
قورمه
ناموجود
چلو کباب تندبا برنج ایرانی
خوراک ها

20% تخفیف
خوراک جوجه بدون استخوان
خوراک جوجه بدون استخوان
19,000تومان
17,100تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک کباب نگین دار
21,000تومان
18,900تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک جوجه مخصوص تند
18,000تومان
16,200تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک نگین دار 3 سیخ
56,000تومان
50,400تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
خوراک کوبیده 3 سیخ
25,000تومان
22,500تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک مرغ با سبزیجات مخصوص
18,000تومان
17,100تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک کباب مخصوص ترخون
20,000تومان
19,000تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک مرغ سرخ شده
14,000تومان
13,300تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک مرغ سس پز
13,000تومان
12,350تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک ماهیچه گوسفندی
40,000تومان
38,000تومان
20% تخفیف
خوراک جوجه با استخوان
خوراک جوجه با استخوان
19,000تومان
18,050تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک جوجه نگین دار
18,000تومان
17,100تومان
20% تخفیف
خوراک کباب میکس
خوراک کباب میکس
23,000تومان
21,850تومان
20% تخفیف
قورمه
خوراک کتف و بال
21,000تومان
19,950تومان
20% تخفیف
خوراک کوبیده 2 سیخ
ناموجود
خوراک کوبیده 2 سیخ
19,000تومان
18,050تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
خوراک کباب سلطانی
30,000تومان
28,500تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
خوراک کباب برگ
29,000تومان
27,550تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
خوراک کباب بختیاری
24,000تومان
22,800تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
خوراک کباب بناب
19,000تومان
18,050تومان
20% تخفیف
قورمه
ناموجود
خوراک کوبیده تند
16,000تومان
15,200تومان