پیتزا آتنا

کیانپارس، بین 10 و 11 شرقی

حداقل مبلغ سفارش: 30000 تومان

restaurant-logo

پیتزا آتنا


قورمه

مرغ و پنیر

فیله مرغ + پنیر + زیتون + کاهو + هالوپینو و سس مخصوص

25,000تومان
قورمه

مخصوص آتنا

گوشت + فیله مرغ + پنیر + قارچ + زیتون + گوجه فرنگی +هالوپینو و سس مخصوص

26,000تومان
قورمه

استیک و پنیر

گوشت استیک + پنیر + زیتون + گوجه + هالوپینو و سس مخصوص

26,000تومان
قورمه

گوشت و پنیر

گوشت چرخ شده + پنیر + زیتون + گوجه + هالوپینو و سس مخصوص

25,000تومان
قورمه

همبرگر

همبرگر دستی 140 گرمی + گوجه + خیارشور + کاهو و سس مخصوص

20,000تومان
قورمه

قارچ برگر

همبرگر دستی 140 گرمی + پنیر ورقه ای + قارچ + گوجه + خیارشور + کاهو و سس مخصوص

23,000تومان
قورمه

چیز برگر

همبرگر دستی 140 گرمی + پنیر ورقه ای + گوجه + خیارشور + کاهو و سس مخصوص

21,000تومان
قورمه

دوبل برگر

2 عدد همبرگر دستی 140 گرمی + پنیر ورقه ای + گوجه + خیارشور + کاهو و سس مخصوص

29,000تومان
قورمه

اسپایسی برگر

همبرگر دستی 140 گرمی + پنیر ورقه ای + پپرونی + گوجه + خیارشور + کاهو و سس مخصوص تند

22,500تومان
قورمه

بیکن برگر

همبرگر دستی 140 گرمی + بیکن گوساله + پنیر ورقه ای + گوجه + خیارشور + کاهو و سس مخصوص

26,500تومان
قورمه

چیز استیک برگر

همبرگر دستی 140 گرمی + گوشت استیک + پنیر ورقه ای + گوجه + خیارشور + کاهو و سس

27,500تومان
قورمه

چیز بیف برگر

همبرگر دستی 140 گرمی + گوشت رست بیف + پنیر ورقه ای + گوجه + خیارشور + کاهو و سس

27,500تومان
قورمه

مایتی برگر

همبرگر دستی 140 گرمی + فیله مرغ + بیکن گوساله + پنیر ورقه ای + گوجه + خیارشور + کاهو و سس مخصوص

26,500تومان
قورمه

هات داگ پنیر

هات داگ + پنیر + گوجه + خیارشور + کاهو و سس مخصوص

19,500تومان

قورمه

قارچ سوخاری (12 تکه)

14,000تومان
قورمه

ناگت سوخاری (6 تکه)

14,000تومان
قورمه

فیله استریپس (4 تکه)

سالاد کلم، سس مخصوص تارتار، نان، سیب زمینی

31,000تومان
قورمه

سوخاری اسپایسی (2 تکه)

سالاد کلم، سس مخصوص سوخاری، نان، سیب زمینی

28,500تومان
قورمه

سوخاری اسپایسی (3 تکه)

سالاد کلم، سس مخصوص سوخاری، نان، سیب زمینی

31,000تومان
قورمه

سوخاری اسپایسی (8 تکه)

سالاد کلم، سس مخصوص سوخاری، نان، سیب زمینی

80,000تومان
قورمه

سوخاری نرمال کریسپی (2 تکه)

سالاد کلم، سس مخصوص سوخاری، نان، سیب زمینی

28,500تومان
قورمه

سوخاری نرمال کریسپی (3 تکه)

سالاد کلم، سس مخصوص سوخاری، نان، سیب زمینی

31,000تومان
قورمه

سوخاری نرمال کریسپی (8 تکه)

سالاد کلم، سس مخصوص سوخاری، نان، سیب زمینی

80,000تومان

قورمه

پیتزا یونانی (یک نفره)

کالباس، سوسیس، گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

30,000تومان
قورمه

پیتزا یونانی (دو نفره)

کالباس، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

41,500تومان
قورمه

پیتزا یونانی (خانواده)

کالباس، سوسیس، گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

60,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص مخلوط (یک نفره)

کالباس، سوسیس، گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

32,500تومان
قورمه

پیتزا مخصوص مخلوط (دو نفره)

کالباس، سوسیس، گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

44,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص مخلوط (خانواده)

کالباس، سوسیس، گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

65,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (یک نفره)

کالباس، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

30,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص(دو نفره)

کالباس، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

41,500تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (خانواده)

کالباس، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

60,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (یک نفره)

کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای،پنیر

32,500تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (دو نفره)

کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

44,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (خانواده)

کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

65,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)

گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

36,500تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

47,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (خانواده)

گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

70,000تومان
قورمه

پیتزا استیک (یک نفره)

گوشت فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

38,500تومان
قورمه

پیتزا استیک (دو نفره)

گوشت فیله گوساله، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

49,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکی (یک نفره)

گوشت فیله گوساله تند، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

38,500تومان
قورمه

پیتزا مکزیکی(دو نفره)

گوشت فیله گوساله تند، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

49,000تومان
قورمه

پیتزا رست بیف (یک نفره)

گوشت فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

38,500تومان
قورمه

پیتزا رست بیف (دو نفره)

گوشت فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

49,000تومان
قورمه

پیتزا بیف پپرونی (یک نفره)

گوشت فیله گوساله، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

38,500تومان
قورمه

پیتزا بیف پپرونی (دو نفره)

گوشت فیله گوساله، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

49,000تومان
قورمه

پیتزا بیف پپرونی (خانواده)

گوشت فیله گوساله، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

67,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

32,500تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)

مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

44,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (خانواده)

مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

65,000تومان
قورمه

پیتزا ژامبون گوشت (یک نفره)

ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

28,500تومان
قورمه

پیتزا ژامبون گوشت (دو نفره)

ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

37,000تومان
قورمه

پیتزا سوسیس مخصوص (یک نفره)

سوسیس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

30,000تومان
قورمه

پیتزا سوسیس مخصوص (دو نفره)

سوسیس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

41,500تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

مخلوط سبزیجات، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر

27,500تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

مخلوط سبزیجات، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر

32,000تومان
قورمه

پیتزا مارگاریتا (یک نفره)

گوجه، زیتون، پنیر

24,500تومان
قورمه

پیتزا مارگاریتا (دو نفره)

گوجه، زیتون، پنیر

29,000تومان
قورمه

پیتزا کلاسیک آتنا (خانواده)

کالباس، پپرونی، سوسیس، گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر

65,000تومان
قورمه

پیتزا میت بال آتنا (خانواده)

گوشت مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر

70,000تومان
قورمه

پیتزا شکاری آتنا (یک نفره)

گوشت فیله گوساله، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

36,500تومان
قورمه

پیتزا شکاری آتنا (دو نفره)

گوشت فیله گوساله، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

47,000تومان
قورمه

پیتزا پیراشکی مرغ (یک نفره)

مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

31,500تومان
قورمه

پیتزا پیراشکی مرغ (دو نفره)

مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

42,000تومان
قورمه

پیتزا پیراشکی گوشت (یک نفره)

گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

32,500تومان
قورمه

پیتزا پیراشکی گوشت (دو نفره)

گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر

43,000تومان
قورمه

پیتزا چهار فصل (خانواده)

پیتزا مخلوط، پیتزا پپرونی، پیتزا مرغ، پیتزا گوشت

68,000تومان
قورمه

پیتزا پارادایس (دو نفره)

کالباس، سوسیس، گوشت، قارچ، فلفل، ذرت، پنیر، کنجد، زیتون

45,000تومان

قورمه

سالاد سزار

22,000تومان
قورمه

سالاد پاستا

11,000تومان
قورمه

سالاد فصل

10,000تومان
قورمه

سیب زمینی

13,000تومان
قورمه

سیب پنیر

14,000تومان
قورمه

سیب پنیر قارچ

15,000تومان
قورمه

نان سیر تک نفره

19,000تومان
قورمه

سالاد سرآشپز

19,000تومان

قورمه

نوشابه قوطی

3,500تومان