درباره ما


قورمه یک فود کورت بزرگ است که تعداد زیادی رستوران را در خود جای داده است به همین دلیل نیازی نیست که به دنبال شماره تلفن رستوران بگردید یا پشت خط منتظر بمانید از طریق قورمه به راحتی می توانید رستوران محبوب خود را پیدا کنید و لیست منو آنها را مشاهده کنید و سفارش خود را از طریق قورمه انجام دهید.

about about